VIDEO: Gasunie ook in North Sea Wind Power Hub consortium

Gasunie is toegetreden tot het North Sea Wind Power Hub consortium. Het consortium bestaat nu uit vier elektriciteits- en gasnetbeheerders: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, Energinet uit Denemarken en Gasunie uit Nederland. North Sea Wind Power Hub moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan Europese doelstellingen voor offshore-windenergie voor 2050. Tekst gaat verder onder de video. 

De vier netbeheerders gaan verdere studie en onderzoek doen naar de ontwikkeling van een grootschalig, energie-eiland op de Noordzee. Het samenwerkingsverband is een belangrijke volgende stap naar de uiteindelijke totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode 2030‑2050, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (COP21). Om alleen al de EU-klimaatdoelstellingen te behalen, moet er ongeveer 230 GW aan offshore-windenergievermogen worden ontwikkeld, waarvan 180 GW in de Noordzee.

100 GW aansluiten op de North Sea Wind Power Hub 
Het consortium wil de Europese doelstellingen haalbaar én betaalbaar maken met de ontwikkeling van een North Sea Wind Power Hub waarop een vermogen van 100 GW aan offshore-windparken kan worden aangesloten.

‘Power Link Islands’ midden in de Noordzee
Centraal in het plan staat de aanleg van één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’ met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden moeten midden in de Noordzee worden gerealiseerd, op een locatie met optimale windomstandigheden, dus waar het hard en veel waait (mogelijk de Doggersbank). Er kan een groot aantal windturbines c.q. offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland en Denemarken). Deze zogenaamde ‘Wind Connectors’ maken niet alleen transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen mogelijk, maar verbinden ook de energiemarkten van die landen met elkaar, zodat internationale elektriciteitshandel mogelijk wordt. Bovendien kunnen de verwachte overschotten aan windstroom worden omgezet naar gas (waterstof) voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering.

Energietransitie alleen mogelijk door samenwerking 
De visie van North Sea Wind Power Hub is dat de lidstaten alleen de energietransitie kunnen realiseren door samen te werken. Het is noodzakelijk om op grote schaal zonne-energie- en windenergievermogen te ontwikkelen om de doelstellingen te halen. Wind en zon vullen elkaar aan als energiebron: er zijn meer zonne-uren in de zomer en er is meer wind de winter maanden. Het duurzame en stabiele energiesysteem van de toekomst heeft dus zowel zonne- als windenergie nodig, en beide op grote schaal. Dit is niet door individuele EU-lidstaten te realiseren, en vereist dus nauwe samenwerking en synergie.

Eén of meerdere Power Link Islands op een centrale locatie in de Noordzee om de opwekking van windenergie op grote afstand van de kust tot een succes te maken:

  • Grote windparken ver buiten de kust kunnen worden aangesloten op een Power Link Island. ‘Far shore’ wordt hiermee ‘near shore’, en de schaalgrootte zorgt voor kostenverlaging.
  • Gelijkstroomaansluitingen kunnen tevens dienst doen als grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen (interconnectoren). De efficiëntie van deze verbindingen, die normaal ongeveer 40 procent bedraagt, neemt hierdoor aanzienlijk toe.
  • Personeel, onderdelen, assemblagehallen en installaties voor de omzetting van elektriciteit in gas (Power-to-Gas) kunnen op het eiland worden geplaatst, waardoor de complexe offshore-logistiek én de omzetting van elektriciteit optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd.
  • Een gebied waar het veel en hard waait zorgt voor een optimale opbrengst.
  • De centrale Noordzee is relatief ondiep. Hoe ondieper het water, des te lager de bouwkosten voor de offshore-windparken en het Power Link Island.
  • Een kunstmatig eiland in een gebied met veel ruimte biedt de benodigde schaalgrootte om de kosten te verlagen (‘economies of scale’).