VIDEO: Hulpdiensten op het water maken nieuwe afspraken SAR

Voor een goede samenwerking tussen hulpdiensten op het water, hebben KNRM, Kustwacht en Veiligheidsregio een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de operationele verantwoordelijkheden bij Search and Rescue (SAR). Het convenant is in 2017 vernieuwd en op 1 september 2017 ondertekenden de gezamenlijke directeuren het vernieuwde convenant op de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Met een nieuw convenant willen de betrokken instanties een professionaliseringsslag maken en de samenwerking verbeteren. Vaak acteren de diverse hulpdiensten tijdens een incident op het water in hetzelfde gebied. Het is dan belangrijk dat iedereen zich houdt aan gezamenlijke afspraken.

SAR is de internationale benaming voor zoeken en redden op het water van mensen die hulp nodig hebben. Dagelijks raken mensen op het water in nood. Dat kan gebeuren aan boord van een schip door brand, een aanvaring of een ongeval aan boord. Maar ook een persoon die te water raakt of een surfer die afdrijft en zoekraakt.

Door de nieuwe samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een gezamenlijk convenant waarbij zoveel mogelijk is getracht om uniforme afspraken te maken m.b.t. Search and Rescue en maritieme hulpverlening in het werkgebied van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Waar noodzakelijk zijn maatwerk afspraken gemaakt per regio.