Visserij in de knel door onrealistische doelen

Het is een misvatting dat aanwijzing als Natura 2000 gebied geen gevolgen heeft voor bestaande (en nieuwe) visserijactiviteiten in dat gebied. Door onrealistische instandhoudingsdoelen en de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 kunnen de gevolgen voor de visserijactiviteiten veel ingrijpender zijn dan in eerste instantie bij de aanwijzingen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn werd gevreesd.

Bron: Visserijnieuws.punt.nl, 01-03-2007;