Vlaanderen viert zijn 100e kaaimuur

100 kaaimuren jaarlijks goed voor 930 000 vermeden vrachtwagenritten. Tot voor kort waren het er nog 99. Vandaag werd de 100e kaaimuur in Vlaanderen officieel geopend bij Betonfabriek Coeck in Niel. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Al deze projecten zijn via een PPS-constructie tot stand gekomen. Samen met de betrokken kaaimuurhouders liet de minister 100 ballonnen de lucht in vliegen. Een symbolische stunt om de visie en ondernemingslust van alle bedrijven te onderstrepen die hebben gekozen voor een modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart . ‘Laat een ballon op voor de binnenvaart!’

Gesubsidieerd
De Vlaamse overheid wil bedrijven ertoe aanzetten bij het vervoer van hun goederen zoveel mogelijk te kiezen voor de binnenvaart als transportmiddel. Ondernemingen die in de buurt van een bevaarbare waterweg liggen en interesse hebben om over te schakelen op vervoer via het water kunnen bij de waterwegbeheerders terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. De aanleg van een kaaimuur kan worden gerealiseerd via een publiek-private samenwerking tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Als het bedrijf aan de voorwaarden voldoet, nemen de waterwegbeheerders 80 % van de kosten voor de aanleg van de kaaimuur voor hun rekening. De resterende 20 % is voor rekening van de privépartner die zich ertoe verplicht de installatie minstens tien jaar uit te baten.

735 miljoen tonkilometer goederen
“Kaaimuren zijn de link tussen de oever en het water”, zegt minister van Mobiliteit Weyts. “Dankzij kaaimuren wordt binnenvaart mogelijk en krijgen bedrijven de kans om hun transport van de weg te verschuiven naar de waterweg. Ik investeer graag in dit project, dat het positieve alternatief voor de files verder versterkt. In 2014 konden er door die kaaimuren 930.000 vrachtwagenritten over de weg vermeden worden.”

100 kaaimuren, 100 ballonnen
Het PPS-systeem bestaat al sinds 1998. De afgelopen zestien jaar zijn er 178 projecten goedgekeurd om een kaaimuur te realiseren. Daarvan zijn er vandaag dus 100 afgewerkt. Een uitgelezen moment om het PPS-systeem van de kaaimuren in de verf te zetten. De 100e kaaimuur werd zopas ingeplant langs de Rupel bij Betonfabriek Coeck in Niel. Hier worden dagelijks zo’n 500 ton grondstoffen afgeleverd en heel wat afgewerkte producten naar klanten verscheept.

Minister Ben Weyts loste samen met de betrokken kaaimuurhouders 100 ballonnen met daaraan de namen van alle kaaimuurbedrijven bevestigd. Een symbolische stunt die de visie en ondernemingslust van de 100 bedrijven kracht bijzet. Dat de promotie van het binnenvaarttransport in een stroomversnelling haar vruchten afwerpt, bewijst de toekomstige oplevering van de 101e kaaimuur bij Jacobs Beton langs de Schelde in Hemiksem.

Deze feestelijke opening van de 100ste kaaimuur was een uitgelezen gelegenheid voor een panelgesprek tussen Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts, de waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV en de gastheer-kaaimuurhouder over de toekomst van de binnenvaart en de expansiemogelijkheden voor watergebonden bedrijven.

De officiële opening van de 100e kaaimuur is een evenement in het kader van de promotiecampagne Watersnelweg.be, een initiatief van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw, nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Samen bundelen ze de krachten om de binnenvaart nog sterker op de logistieke kaart te zetten en het aandeel binnenvaart in het totale vervoersgebeuren te doen stijgen.