Vlaardingen en Havenbedrijf Rotterdam verkennen samen ontwikkeling Vlaardings havengebied

  • binnenland

Vlaardingen - HbR intentieverklaring 14 06 10 ondertekening

Wethouder Ruud de Vries van de gemeente Vlaardingen en Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden op 10 juni 2014 een intentieverklaring. Met deze verklaring, die het sluitstuk is van het gezamenlijke onderzoek dat beide partijen in 2013 hebben gedaan, spreken de twee partijen af om gezamenlijk te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het havengebied van Vlaardingen. Zo wordt er een gezamenlijke lange-termijn-visie opgesteld en kijken de organisaties samen naar wat zij voor elkaar kunnen betekenen bij de ontwikkelingen in het Vlaardingse havengebied. Hierbij gaat het ook om onderzoek naar de commerciële mogelijkheden voor havengerelateerde activiteiten en om de marketing en branding van het Vlaardingse havengebied en de Rivierzone als onderdeel van de Rotterdamse haven. Voor de gemeente Vlaardingen is het van belang dat partijen nu nog beter in staat zijn in een vroeg stadium van ontwikkelingen in het havengebied met elkaar te overleggen in plaats van achteraf te moeten reageren op elkaars plannen.

Deze intentieverklaring past in de ambitie uit de Rotterdamse Havenvisie 2030 om te streven naar gezamenlijke ontwikkeling van de haven- en industriecomplexen van het Rijnmondgebied. Het Havenbedrijf speelt overigens al langer een rol in de Vlaardingse havens. Zo houdt de Divisie Havenmeester al sinds jaar en dag toezicht op de orde en veiligheid in de Vlaardingse havens en int het Havenbedrijf Rotterdam voor de gemeente Vlaardingen de havengelden die bezoekende schepen betalen.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles