Vlootplan loodsdiensten in duigen

Samenvoeging van de twee posten voor de beloodsing van zeeschepen in de Westerscheldemonding gaat niet door. Het Vlaams en Nederlands loodswe­zen blijven elk een loodspost be­dienen.

Bron: BN/De Stem, 19-06-2007;