Volop kansen voor gemotiveerde werkzoekenden

MOCE_2013_AicoLind-142

Ook in 2014 verwacht organisator Navingo weer een record aantal vacatures op de 8e editie van het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) op woensdag 2 april. Vorig jaar boden de 110 bedrijven ruim 2.500 vacatures aan. Nog steeds is er een groot tekort aan technisch en varend personeel in de maritieme & offshore sector, wat resulteert in een groot aantal vacatures in deze boeiende sector.

Hoewel de economie van de meeste Europese landen een kleine groei heeft laten zien in de laatste zes maanden van 2013 en het aantal vacatures langzaam groeit, zijn het nog steeds turbulente tijden op de arbeidsmarkt. Sinds de eerste editie van MOCE in 2007 lag de werkloosheid niet zo hoog als nu (8,5% van de beroepsbevolking). Toch lijken de maritieme en offshore bedrijven zich goed staande te houden. Er is nog steeds een groot tekort aan technisch en nautisch personeel.

Stage- en baangarantie
De scheepvaart in Nederland kampt met een tekort aan zeelieden. Momenteel werken zo’n 3600 Nederlandse zeevarenden aan boord van schepen onder Nederlandse vlag. Maar het aantal zeevarenden slinkt; op zee is er sprake van een tekort aan personeel. Op dit moment staan ongeveer 2000 nautisch studenten ingeschreven bij Nederlandse opleidingen. Elk jaar melden zich zo’n 650 nieuwe studenten aan. Vorig jaar studeerden 300 maritiem officieren af. Dat is niet slecht, vergeleken met andere technische opleidingen, maar toch is het te weinig. De uitstroom afgestudeerden naar de vloot is te laag om het natuurlijk verloop aan boord op te vangen, laat staan het aantal Nederlandse zeevarenden te laten groeien. Er is minstens een verdubbeling van het aantal afgestudeerden nodig.

Vooral in de offshore olie- en gassector wordt er op dit moment een tekort aan met name technisch personeel ervaren, maar ook andere maritieme deelsectoren zijn hard op zoek naar nieuw technisch personeel. Meer en meer studenten kiezen dit jaar en volgend jaar voor een technische studie. Het lijkt erop dat de studenten gehoor geven aan de oproepen van de overheid en het bedrijfsleven van de afgelopen jaren om voor een technische studie te kiezen. Voordeel van het personeelstekort is dat bijna iedere afgestudeerde technici of elke stuurman of scheepswerktuigkundige een stage- en baangarantie heeft.

Breed aanbod van werkgevers
De maritieme industrie biedt volop kansen voor gemotiveerde werkzoekenden. MOCE geeft een uitstekend overzicht van de carrière- en opleidingsmogelijkheden in de maritieme & offshore sectoren. De beurs heeft als doel bedrijven en werkzoekenden in de maritieme en offshore cluster in contact te brengen, om zo een werk-/opleidingsrelatie tot stand te brengen. Bedrijven die zich hebben aangemeld voor 2 april zijn onder andere Boskalis, Damen Shipyards Group, Dosign Engineering, Heerema, IHC Merwede, Jumbo, Oceanco, Vroon, Stolt Tanker B.V., Sea Trucks Group, Airborne, Deltametaal, Temporary Works Design bv, Expro North Sea ltd., Faststream Recruitment Ltd en Keppel Verolme

Video booth
Een nieuw onderdeel van de beurs dit jaar is de mogelijkheid voor de bezoeker om zichzelf te presenteren aan de diverse werkgevers door middel van een korte videoboodschap in de video booth. Het evenement start om 10.30 uur en zal doorlopen tot 18.00 uur met als vanouds het laatste uur de netwerkborrel op de beursvloer die voor zowel bezoekers als exposanten gratis bij te wonen is. De entree voor bezoekers is gratis. Registratie is mogelijk via www.maritimeoffshorecareerevent.com