Voorjaarsvergadering Tankvaart Ondernemers (CBRB)

CBRB ledenvergadering Overleggroep Particuliere Tankvaart Ondernemers
“11 maart belangrijk particulier tankvaartoverleg”


Op 11 maart aanstaande organiseert het CBRB de voorjaarsvergadering van de Overleggroep Particuliere Tankvaart Ondernemers in het Rijn- en Binnenvaarthuis.


De Overleggroep Particuliere Tankvaart Ondernemers (OPTO) van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zal op 11 maart weer haar voorjaarsvergadering houden in het Rijn- en Binnenvaarthuis te Rotterdam. Deze sterk gegroeide overleggroep die deel uitmaakt van de grotere CBRB ledengroep Varende Ondernemers vertegenwoordigt inmiddels al een vervoerscapaciteit van meer dan 150.000 tankvaarttonnen, waarmee een groot deel van deze belangrijke binnenvaart deelsector is vertegenwoordigd. Op de agenda staat:


5 jaar veiligheidsadviseur en de verlenging van het certificaat van vakbekwaamheid door middel van opleiding en/of examen;
vaststelling van een tankvaartbeleidsnotitie;
besteding gelden reservefonds tankvaart;
de ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtwegen;
voorstel voor internationale afstemming van het gebruik van de spillrand;
verbod op Halon in vaste blusinstallaties en beschikbare duurzame alternatieven;
gevolgen van antiterrorismemaatregelen voor de binnenvaart;
verzekering van de lading en het scheepscasco;
de kansen van de Telematica toekomst voor de tankvaart en RIS.
Deze vergadering is uiteraard primair bedoeld voor de leden van de CBRB OPTO groep. Het CBRB vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk particuliere tankvaartondernemers via de OPTO ledengroep worden geïnformeerd en meepraten over alle specifieke tankvaartzaken. Het Bestuur van de OPTO stelt belangstellenden voor deelname aan deze ledengroep dan ook graag in de gelegenheid om de komende vergadering aanwezig te zijn, mee te praten en kennis te maken met de behandelde onderwerpen, de manier van democratische besluitvorming en de professionele werkwijze van het CBRB als belangenbehartiger ook van de particuliere tankvaart ondernemers.
Voor meer informatie of aanmelding kunt U contact opnemen met de voorzitter van de OPTO de heer H.C. Visser, de heer A.N. Roos directeur CBRB of de heer K.J.J.M. van Dijk secretaris via telefoonnummer 010-4115900 of e-mail [email protected]. Er wordt dan een uitnodiging, agenda en routebeschrijving toegezonden.


 

Bron: CBRB, 13-02-2004;