Voortvarend de toekomst in

Nieuwe doelstelling programma
Tijdens de bijeenkomst “VoortVarend de toekomst in”, gehouden bij Rijkswaterstaat in Utrecht, zijn de nieuwe accenten en de doelstelling van het programma VoortVarend Besparen door het EICB bekend gemaakt. Daarnaast zijn deze middag de winnaars van de Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie 2011 in het zonnetje gezet. De nieuwe doelstelling voor het programma is een reductie van 20% CO2 in de binnenvaart in 2020 (per tonkilometer) ten opzichte van 2007, de startdatum van het programma.

Duurzaam ondernemen
De kern van het programma blijft natuurlijk het onder de aandacht houden van het zuinige varen onder de schippers, maar om de ambitieuze doelstelling te kunnen behalen is er meer nodig. Het programma VVB gaat zich vanaf 2012 ook richten op duurzaam ondernemen voor binnenvaartondernemingen. Hoe kun je als binnenvaart bedrijf nu werken aan een groen imago? Wat levert het nu eigenlijk op? Goed voorbeeld doet volgen en omdat VoortVarend Besparen nu door de binnenvaartsector zelf gedragen word, laten we met name ondernemers elkaar helpen. Het programma is immers door ondernemers voor ondernemers. Hierbij gaat VVB actief de samenwerking aan met de award organisaties achter de Green Award en Lean and Green.

Brandstof Bespaar Scan
Het programma wil zijn naamsbekendheid vanaf 2012 benutten om innovaties onder de aandacht te brengen van binnenvaart ondernemers. Eén van de tools die hiervoor ontwikkeld gaat worden is de Brandstof Bespaar Scan, waarbij ondernemers geadviseerd worden waar ze energie kunnen besparen en op welke manier een groen imago kan worden opgebouwd. De mogelijke economische voordelen worden dan voor de ondernemer in beeld gebracht.

Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie
De CO2mpetitie wordt het komende jaar ontwikkeld tot een benchmark tool waarin een ondernemer zijn eigen verbruik ten opzichte van de markt kan zien. Dat de huidige opzet van de CO2mpetitie niet geheel aan de verwachting van de deelnemers voldeed, bleek uit de weigering van de 1e prijs in het particulierenklassement door de de heer Mannak. De schipper van de Janny gaf aan dat de percentages besparingen die hij zelf meet niet overeenkomen met de percentages die uit de competitie komen. Het Platform VVB verwacht dat door de geplande aanpassingen van de CO2mpetitie, het in de toekomst interessanter wordt voor binnenvaartondernemingen om deel te nemen.

Internationalisering
De geboekte successen van het programma zijn ook de beleidsmakers in de omliggende landen en de EU niet ontgaan. Er zijn al verregaande plannen om het programma op Europees niveau weg te zetten onder de naam “smart steaming”. Daarop vooruitlopend wordt vanaf 2012 de cursus VVB al in het Duits en Engels gegeven.

Nieuwe Platformpartners
Middels het ondertekenen van een convenant zijn tijdens de bijeenkomst in Utrecht twee nieuwe partners officieel toegetreden tot het Platform VoortVarend Besparen, namelijk de Rijksrederij en NOVE.

Uitslag Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie
Voor het vierde jaar op rij zijn de winnaars van de Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie bekend gemaakt. Bij de reders is de VT Group als grote winnaar uit de bus gekomen. Daarnaast heeft een aantal schepen van de VT Group de prijzen in het individuele schepenklassement verdeeld. De Rederij Cement Tankvaart heeft voor het tweede opvolgende jaar een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Dit heeft ze de verdiende tweede plaats opgeleverd in het rederijenklassement.

In de dienstensector heeft de Haven Amsterdam, met een besparing van 9%, de hoofdprijs te pakken. Haven Amsterdam eindigt daarmee net voor het Havenbedrijf Rotterdam die 4% heeft bespaard in 2011. De nieuwkomer Rijksrederij heeft de derde prijs bemachtigd. Voor wat de individuele vaartuigen in het dienstenklassement betreft, is het precies andersom en pakt het schip RPA 1 van het Havenbedrijf Rotterdam de hoofdprijs, voor de Hephaistos (PA.8) van de Haven Amsterdam.

Achtergrond programma
Het programma VoortVarend Besparen (VVB) is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2007 gelanceerd om energie efficiënt vaargedrag in de binnenvaart te stimuleren. In mei 2011 zijn de resultaten van de eerste jaren bekend gemaakt en werd bevestigd dat het programma zeer succesvol is. De gemiddelde besparing in brandstofverbruik in deze periode bedraagt 6,7 %.

Vanaf 2011 voert het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) het programma uit namens de binnenvaartbranche en het Platform VoortVarend Besparen.

Meer… EICB