Vopak geeft update over langetermijn marktontwikkelingen en EBITDA-ambitie

Koninklijke Vopak N.V. houdt vandaag haar jaarlijkse Capital Markets Day bij NYSE Euronext in Amsterdam. Leden van de Raad van Bestuur en andere Senior Executives geven de financiële gemeenschap een update over een aantal specifieke onderwerpen betreffende strategische en financiële ontwikkelingen en de heersende dynamiek binnen de internationale energie- en chemiemarkten waarin Vopak actief is.

  • Vopak blijft goed gepositioneerd om het wereldwijde netwerk van terminals verder uit te breiden, gebaseerd op langetermijn intercontinentale handelstrends
  • Vopak handhaaft haar kapitaal-gedisciplineerde groeistrategie en nadruk op verdere aansluiting van haar netwerk van terminals
  • Voor 2013 verwacht Vopak een EBITDA -exclusief bijzondere posten- te realiseren van rond EUR 750 miljoen, binnen de bandbreedte van het eerder gecommuniceerde EBITDA vooruitzicht van EUR 730-780 miljoen
  • Ook voor 2014 vindt Vopak de marktomstandigheden uitdagend om het EBITDA record van het financiële jaar 2012 te overtreffen (EUR 768 miljoen)
  • Sinds de timing van nieuwe winstgevende uitbreidingsprojecten minder voor de hand liggend is, is het onwaarschijnlijk dat Vopak de ambitie van een EBITDA van EUR 1 miljard al in 2016 zal realiseren
  • Wij zullen nauwgezet de status en timing beoordelen van alle nieuwe projecten die onder beraad zijn, en zullen in de tweede helft van 2014 een verdere update over deze EBITDA ambitie geven

Volgend op een grondige analyse van verschillende scenario’s en wereldwijde trends in de energie- en chemiemarkten, waaronder de schalieontwikkelingen in de VS, verwachte groeitrajecten in Azië, ontwikkelingen in Afrika, LNG als transportbrandstof en de potentiële verdere rationalisering in de raffinage- en petrochemische sector, bekrachtigt Vopak haar kapitaal-gedisciplineerde groeistrategie op basis van positieve langetermijn ontwikkelingen. Met een wereldwijd terminalnetwerk van circa 35 miljoen kubieke meter (cbm) in 2015 is Vopak goed gepositioneerd om deze langetermijn marktonwikkelingen te benutten en haar wereldwijde terminalnetwerk hiermee verder in lijn te brengen. Tegelijkertijd wordt Vopak op dit moment geconfronteerd met verscheidene uitdagingen, waaronder het uitdagend economisch klimaat en een sterk concurrerende markt voor tankopslag in bepaalde product-marktcombinaties, vooral in Europa. Door tegelijkertijd te blijven focussen op het verder verbeteren van haar dienstverlening en concurrentiepositie kan Vopak er voor zorgdragen dat de dienstverlening op de meest veilige, duurzame en efficiënte wijze plaatsvindt voor haar klanten.

Voor 2013 verwacht Vopak een EBITDA -exclusief bijzondere posten- te realiseren van rond EUR 750 miljoen, binnen de bandbreedte van het eerder gecommuniceerde EBITDA vooruitzicht van EUR 730-780 miljoen.

Vooruitkijkend verwachten wij een continuering van een meer regionale divergentie van ons ondernemingsklimaat. In Europa voorzien wij een aanhoudend uitdagend economisch klimaat en een sterk concurrerende markt voor bepaalde product-marktcombinaties. Voor Noord- en Zuid-Amerika zien wij positieve marktontwikkelingen en verschillende mogelijkheden in de Amerikaanse Golfkust-regio in een sterk concurrerende investeringsomgeving. Voor Azië en het Midden-Oosten voorzien wij een aanhoudende gezonde vraag naar onze opslagdiensten binnen ons gehele bestaande terminalnetwerk en mogelijkheden voor het verder uitbreiden van onze positie.

In 2014 gaat Vopak door met haar onverminderde nadruk op het succesvol uitvoeren van de gedisciplineerde groeistrategie, evenals met het streven naar verdere efficiency verbeteringen. Echter, omdat we geen indicaties hebben van significante positieve veranderingen in de algemene marktomstandigheden, vindt Vopak, net als in 2013, het uitdagend om het EBITDA record van het financiële jaar 2012 te overtreffen in 2014. Hierbij is onder meer ook rekening gehouden het negatieve EBITDA impact van recente desinvesteringen en de gevolgen van een gefaseerde introductie van nieuwe uitbreidingen in opslagcapaciteit, waaronder een verwachte vertraging in de positieve bijdragen van bepaalde nieuwe joint venture terminalprojecten in onze Azië-divisie. De toegenomen afschrijvingen zullen naar verwachting drukken op de ontwikkeling van het Winst per Aandeel.

Meer… Vopak