“Wachttijd Prinses Beatrixsluis nagenoeg nul”

Nu alle 3 de kolken van de vernieuwde Prinses Beatrixsluis in bedrijf zijn, kijkt Rijkswaterstaat trots terug op een bijzonder project. Anné Middendorp: “Het is geweldig dat de wachttijd nagenoeg tot nul is teruggebracht. Ook als het spitsuur is voor de grote schepen, tijdens vloed, kunnen ze gewoon doorvaren.”

Prinses Beatrixsluis - Rijkswaterstaat - 2182019
Prinses Beatrixsluis. Foto, Rijkswaterstaat.

Dat betekent niet dat Rijkswaterstaat achterover kan gaan leunen, want het werk aan een sluis is nooit klaar.

Ype Heijsman (directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland) en Anné Middendorp (binnenvaartschipper en voorzitter afdeling Utrecht van Koninklijke BLN Schuttevaer) blikken samen terug én vooruit.

De grootste winst van de uitbreiding en renovatie van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal, is de verbeterde bereikbaarheid van de route Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Ype Heijsman: “Brede schepen hoeven niet meer om te varen, omdat er nu een 3e kolk ligt die grote schepen kan schutten. Sowieso zorgt de komst van een extra kolk voor kortere wachttijden voor alle schepen bij de sluis.”

“Het project had een grote gunfactor”

Bijzonder aan het project is volgens beiden de goede verstandhouding tussen alle belanghebbenden: gemeente, waterschap, provincie, omwonenden, Koninklijke BLN Schuttevaer, Rijkswaterstaat en de aannemer. “Het project had een grote gunfactor”, vertelt Heijsman. “Iedereen zag de urgentie van de maatregel en werkte volop mee. Het was echt “samen schouders eronder”. Vergunningprocedures bijvoorbeeld verliepen daardoor bijzonder snel.”

Oog voor de behoeften van de omgeving

Wat volgens Heijsman daarin ook meespeelt, is dat het projectteam steeds oog heeft gehad voor de behoeften van de omgeving. “Wij hebben bijvoorbeeld rekening gehouden met de aanleg van het bedrijventerrein in Nieuwegein, hebben de kazematten van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie verplaatst en diverse natuurmaatregelen genomen. Zo hebben we een nieuw voedselgebied voor de vleermuizen gecreëerd en een aparte zandhoop aangelegd tijdens de bouw voor de oeverzwaluw.”

Binnenvaartschippers nauw betrokken geweest bij het project

Ook de binnenvaartschippers zijn bij het hele project steeds nauw betrokken geweest. “Wij zaten als gelijkwaardig partner aan tafel bij Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk”, aldus Middendorp. “Zo zijn er aan de noordzijde van de sluis verhoogde bolders aangebracht, zodat ook grote schepen van 7 meter hoog makkelijk kunnen aanleggen.” Ook de grastegels komen uit de koker van Koninklijke Schuttevaer, aldus Middendorp. “Er is zo’n 3.000 vierkante meter extra verharde ondergrond met daarop grastegels gelegd, zodat we meer mogelijkheden hebben om na het afmeren de auto aan land te zetten.”

De omgeving koestert de Prinses Beatrixsluis

Wat Heijsman vooral opvalt, is de betrokkenheid en interesse van de omwonenden van de sluis. “Het is een sluis met een rijke historie”, legt Heijsman uit. “Het verplaatsen van elementen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie en het afgraven van de middeleeuwse dijk langs de Lek, spreekt tot de verbeelding. De omgeving koestert de Prinses Beatrixsluis, dat zie je, dat voel je, dat hoor je. En niet alleen de omgeving, heel Nederland is betrokken. Op de jaarlijkse Open Monumentendag komen bezoekers in groten getale en vanuit het hele land een kijkje op het complex nemen.”

Het werk aan een sluis is nooit af

De Prinses Beatrixsluis kan voorlopig weer een tijd mee, maar het werk aan een sluis is nooit af. Hoe zien Heijsman en Middendorp de toekomst van de sluis? Heijsman: “Het belangrijkste voor de scheepvaart, is dat de sluizen zo veel mogelijk in bedrijf zijn. Daarom heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om realisatie en onderhoud bij een en dezelfde partij te beleggen. Het is aan ons om erop toe te zien dat het onderhoud goed gebeurt. Daarvoor zullen we veelvuldig overleggen met aannemer Sas van Vreeswijk.”

Genoeg ruimte voor toekomstige scheepvaart

Bij het onderhoud van de sluis vormt minimale hinder voor de scheepvaart een belangrijk uitgangspunt. “Er zijn altijd 1 of 2 kolken open, dus van volledige stremming van de scheepvaart zal geen sprake zijn”, aldus Heijsman. Wat hem betreft is de Prinses Beatrixsluis klaar voor een lange en glansrijke toekomst. “De ontwikkelingen gaan zo snel, dat je niet weet waar de scheepvaart over 10 jaar staat. Maar dankzij het innovatieve concept Schutten XL, waarbij de 3e kolk maximaal wordt benut, is er ook voor toekomstig scheepvaartverkeer genoeg ruimte. Het is goed dat de infrastructuur zich mee ontwikkelt met onze sector. Zo gaan we samen vooruit.”