Waddenvereniging moet meer naar burger luisteren

Rotterdam – De Waddenvereniging moet ervoor zorgen dat de band met de lokale bevolking wordt verstevigd. Communicatiedeskundige Leendert Bikker (40) uit Rotterdam, die is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, vindt dat de dialoog tussen de milieuvrienden, burgers en overheden voor verbetering vatbaar is. ,,Dit is een mooi moment voor een herijking.”


Een dialoog, zo weet Bikker die in 1989 zijn eigen communicatiebureau in Rotterdam oprichtte, begint met het bieden van een luisterend oor. De band met de honderden vrijwilligers mag vooral niet verzakelijken en kleine lokale twisten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. ,,Een dialoog ontbreekt nogal eens. Dat moet veranderen.”


Bikker is al zo’n twintig jaar lid van de Waddenvereniging en werd onlangs door het bestuur gevraagd om de huidige voorzitter Doeke Eisma, die zich niet herkiesbaar stelt, op te volgen. Daar voelde hij meteen voor. ,,Het lijkt me leuk om hier een deel van mijn tijd en kunde aan te besteden.”

Bron: Rotterdams Dagblad, 14-03-2003;