Waterpolitie voert actie en schrijft geen bonnen uit

Vanaf 27 juli is de Waterpolitie wel weer aanwezig op het water, maar zij zullen bij overtredingen geen bonnen uitschrijven (excessen uitgezonderd) maar alleen een waarschuwing uitdelen. De vakbonden ACP, NPB en ANPV hebben de collega’s opgeroepen om over te gaan tot deze actie. Sinds 14 maart voert de Waterpolitie al actie door alleen het water op te gaan bij noodsituaties, verder zijn de boten aan de kant gebleven.

De medewerkers vinden dat de korpsleiding te weinig mankracht inzet om het politiewerk op het water op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Ook is er onvrede over het samenvoegen van personeel met agenten die op het spoor of de weg werken. Albert Springer van de NPB: “Werken op het water is echt anders, alleen al vanwege de nautische kennis die nodig is.”

Tot eind augustus hebben snelheidsduivels overlastgevers vrij spel 
De actie gaat door tot eind augustus, juist in de periode dat er met alle pleziervaart op plassen, meren en rivieren topdrukte is op het water. Normaal gesproken deelt de waterpolitie in een zomermaand zo’n duizend bonnen uit voor te hard varen, huftergedrag op het water, of het veroorzaken van gevaarlijke situaties.