Waterschappen en Rijk ondertekenen Green Deal Energie

Op 21 maart heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) namens het Rijk de Green Deal Energie ondertekend met de waterschappen en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten”, aldus minister Schultz.

Meer… Rijkswaterstaat en STOWA