Watersport promotie Friesland eindelijk van start na ruzie

Friesland kan eindelijk beginnen met de beoogde watersportpromotie. Na bemiddeling van de oud directeur van de Kamer van Koophandel heer Wind stelt Provinciale Staten voor om de extra middelen van E 400.000 voor het promoten van de watersport, waarvan E 150.000 aan te wenden in overleg met het Friese Merenproject, beschikbaar te stellen.

Bron: Watersportalmanak, 23-03-2007;