Wisselexpositie Afsluitdijk in Baggermuseum

In het Nationaal Baggermuseum is nu een wisselexpositie te zien waarin de plannen voor de Afsluitdijk worden toegelicht. We staan nu aan het begin van de grote renovatie van de Afsluitdijk. Opnieuw een groot werk waaraan naast versterking van de dijk ook belangrijke projecten op het gebied van natuur, economie en duurzame energie zijn gekoppeld. 

De bezoekers maken een virtual reality reis en zwemmen door de vismigratierivier en door de opstelling voor het opwekken van energie uit het langs elkaar stromen van zoet en zout water.

Herdenkingspenning toen en nu
Nadat de bouw van de Afsluitdijk was afgerond kregen veel mannen die aan dit werk hebben deelgenomen een herdenkingspenning met hun eigen naam. Een aandenken aan een groot werk dat zo belangrijk is voor de waterveiligheid van Nederland. Rijkswaterstaat heeft een grote bijdrage geleverd voor het inrichten van deze tentoonstelling en zal opnieuw een herdenkingspenning uitbrengen als de nieuwe Afsluitdijk wordt opgeleverd. Het publiek kan meedenken over het ontwerp van de penning. Kijk op www.baggermuseum.nl voor meer informatie.

Related news

List of related news articles