Zeeland Seaports eerste Nederlandse WiFi haven

ZeelandSeaportsWifi

Zeeland Seaports wil het vervoer per binnenvaartschip stimuleren. Vervoer van goederen per binnenvaartschip is immers duurzamer en in veel gevallen efficiënter en voordeliger dan vervoer over de weg. Dit wil ze onder andere bereiken door het aanbieden van aantrekkelijke diensten voor de binnenvaartschippers. Als eerste haven in Nederland heeft Zeeland Seaports daarom een WiFi netwerk aangelegd in de havens van Vlissingen en Terneuzen. Vanaf januari 2014 kunnen schippers gebruik maken van deze dienst.

In een tijd waarin steeds meer communicatie online verloopt, ontstaat ook in de binnenvaart de behoefte aan goede, snelle en betaalbare internetverbindingen. Daarom is een landelijk WiFi project opgestart om te komen tot WiFi dekking in zoveel mogelijk Nederlandse havens. Zeeland Seaports is de eerste haven die de infrastructuur voor deze dienst gereed heeft. WiFi voor de Binnenvaart is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat.

De realisatie van de WiFi hotspots wordt namens Rijkswaterstaat verzorgd door Connekt samen met Bureau Telematica Binnenvaart en de Nederlandse havens. Wentzo verzorgt de aanleg, installatie en configuratie van de WiFi, en Utiliq gaat zorgen voor de administratie en facturatie. Om gebruik te kunnen maken van WiFi dient de binnenvaartschipper straks eenmalig een abonnement af te sluiten waarmee toegang wordt verkregen tot de netwerken in alle deelnemende havens.

Voordeel schipper is voordeel voor de haven Behalve dat een schipper zich maar 1 maal hoeft aan te melden voor WiFi voor de binnenvaart biedt een goede Wifi verbinding nog meer voordelen voor de schipper. WiFi is sneller en voordeliger dan een verbinding via 3g/GPRS en het werkt op alle standaard WiFi apparaten. Zeeland Seaports heeft reeds de beschikking over een modern ict-netwerk in de haven, waardoor snelle implementatie mogelijk was. In de van Cittershaven en Bijleveldhaven in Vlissingen en ook in de haven van Terneuzen kan WiFi vanaf januari worden aangeboden op diverse locaties. Op termijn zal het netwerk verder worden uitgebreid in de Zeeuwse havens en kan indien nodig ook de snelheid van het netwerk worden opgeschaald. Naar verwachting kunnen schippers zich vanaf januari 2014 aanmelden voor een abonnement: Dit verloopt via de site van Stichting Binnenvaart Netwerkdiensten, die dan ook live gaat. Abonnees kunnen dan meteen gebruik maken van het WiFi netwerk in de Zeeuwse havens.

Meer… Zeeland Seaports