4de offshore windpark Norther verenigt Electrawinds en Air Energy

  • offshore energie

  • Electrawinds neemt participatie van 50%
  • Ex-topman Thenergo aangesteld als projectdirecteur

Binnen de vennootschap Norther NV die de vierde concessie voor de bouw en exploitatie van een offshore windpark in de Noordzee binnenhaalde, is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de aandeelhoudersstructuur. Het groenestroombedrijf Electrawinds uit Oostende neemt een participatie van 50% en wordt partner van Air Energy dat in oktober 2009 de concessie verkreeg voor Norther. Daniël Schurmans wordt aangesteld als algemeen verantwoordelijke voor het project.

Norther wordt het vierde offshore windpark voor de Belgische kust na C-power, Belwind en Eldepasco. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt tussen de 350 en de 450 megawatt en is afhankelijk van de best beschikbare technologie en de resultaten van het bodemonderzoek die bepalend zijn voor de keuze van de fundering en het type windturbine.

Afhankelijk van de snelheid waarmee netbeheerder Elia het hoogspanningsnet versterkt en het verkrijgen van de nodige vergunningen, starten de bouwwerken voor Norther vanaf 2014. Net als de andere operationele offshore windparken komt het aansluitingspunt in het bestaande station van Elia in Zeebrugge. Eens volledig operationeel zal het windpark Norther een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst hebben van meer dan 1.135 GWh wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 330.000 gezinnen. Het totale investeringsplaatje bedraagt meer dan 1,2 miljard euro.

Het energieconcern Eneco dat 100% eigenaar is van Air Energy, heeft met het Prinses Amalia windpark een vergelijkbaar offshore project gerealiseerd voor de kust van het Nederlandse Ijmuiden. Dit state of the art park is operationeel sinds juni 2008. De 60 windturbines, met een gezamenlijk vermogen van 120 MW staan 23 kilometer van de kustlijn en hebben een variërende bodemdiepte tussen de 19 en 24 meter. Norther is een belangrijk strategisch project voor de groep die tegen 2015 de meest duurzame energieleverancier in ons land wil zijn. Reeds 43% van haar in ons land geleverde groene elektriciteit wordt in België geproduceerd.

Na de intrede in het project Norther neemt Electrawinds actief deel in de verdere ontwikkeling van het project. De Belgische groenestroomproducent verstevigt hiermee haar positie op de Belgische offshore markt.

De veranderende aandeelhoudersstructuur binnen Norther NV is nog onderhevig aan het akkoord van de bevoegde autoriteiten.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten