7 bekeuringen tijdens integrale vaarcontrole op 100 boten

De politie-eenheid Den Haag hield op zondag 12 juni tussen 10.00 en 19.00 uur in samenwerking met de Landelijke Eenheid, De Provincie Zuid Holland, de Belastingdienst en de gemeente Leiden een integrale vaarcontrole op de wateren in de omgeving van Leiden en Leidschendam. In totaal werden 100 boten gecontroleerd tijdens deze controle. De omgeving van Leiden biedt natuurgebieden zoals de Kagerplassen en de Vlietlanden in Leidschendam waar veel gevaren wordt. Steeds meer mensen hebben een boot of huren een boot en komen in Leiden en omgeving varen. 

Het viel op dat veel schippers de zaken goed op orde hadden en er werd veelal enthousiast op de controle gereageerd. In totaal werden er 7 bekeuringen uitgeschreven voor het varen zonder vaarbewijs, ontbreken van een registratienummer, het niet gebruiken van een dodemanskoord, niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, geen brandblusser aan boord hebben en twee keer voor het sneller varen dan de toegestane snelheid. De belastingdienst deed 48 bevragingen, maar dit leverde geen hits op. Eén buitenboordmotor en een verdachte sloep worden onderzocht om uit te sluiten dat er sprake is van diefstal of fraude.

De integrale controle was erop gericht om de veiligheid op het water te bevorderen door bestuurders te controleren op alcoholgebruik en vaartuigen te controleren op veiligheidsaspecten en nautische wetgeving. Ook werd er zondag sterk gecontroleerd op diefstal c.q. heling van boten en buitenboordmotoren en of er nog achterstallige boetes/betalingen openstonden bij de politie en/of de belastingdienst.

Waar moet je op letten op het water?

  • Houd op het water rekening met elkaar. Let op je golfslag, geluidsoverlast (zeker in de buurt van woningen/woonboten). Weet dat de norm voor alcoholgebruik gelijk is als die op de openbare weg (maximaal) 0,5 promille.
  • Minimum leeftijd vaarbevoegdheid
  • De minimum leeftijd voor het besturen van een snelle motorboot is 18 jaar (deze leeftijd geldt ook voor sturen onder toezicht).
  • Voor het besturen van een klein open motorschip korter dan 7 meter en dat niet harder kan dan 13 km/u ten opzichte van het water, geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.
  • Voor het besturen van een klein open motorschip dat sneller dan 13 km per uur maar niet sneller kan dan 20 km per uur ten opzichte van het water, geldt de minimum leeftijd van 16 jaar.

Wat is een snelle motorboot?
Een snelle motorboot is een klein schip, korter dan 20 meter, dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Ook waterscooters vallen hieronder. Een volwassene in een klein rubberbootje met bijvoorbeeld 4 pk haalt waarschijnlijk geen 20 kilometer per uur, maar een kind in datzelfde bootje wel en dat mag er dan niet mee varen.