Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Aankondiging seminar en ondertekening werkprogramma zeehavens

Datum woensdag, 25 juni
Tijdstip 12:30 – 17:30 uur
Locatie Maritiem museum in Rotterdam

Op 25 juni 2014 sluit het Rijk een werkprogramma af met de vijf grote Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en topsector Logistiek. Daarin worden de meest urgente uitdagingen met gerichte acties opgepakt. Maar is dat genoeg? Zijn we voldoende voorbereid op de onzekere toekomst of dreigen we onze toppositie kwijt te raken?
De Nederlandse zeehavens en het zeehavenbedrijfsleven bevinden zich economisch gezien in een sterk concurrerende internationale omgeving. De slag om de lading is hevig en al staan ze internationaal hoog aangeschreven: de keuze voor de Nederlandse havens is niet vanzelfsprekend. De internationale energiemarkt is in transitie en ook dat heeft z’n repercussies op de zeehavens.
Dat alles in een tijd waarin de zeehavens zich meer en meer inspannen om zich duurzaam met hun leefomgeving te verstaan. Maar dankzij de zeehavens verdient Nederland 8,8% van zijn BBP, en de zeehavens zijn goed voor bijna 400.000 banen. Er staat dus veel op het spel. Actie is noodzakelijk om onze positie voor de toekomst te behouden.

Afsluiting werkprogramma
Op 25 juni 2014 sluit het Rijk een werkprogramma af met de vijf grote Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en topsector Logistiek. Voorafgaand aan de ondertekening van het werkprogramma reflecteren George Wurpel (Hoofdonderzoeker IMSA), Ewald Breunesse (manager Energy Transitions Shell) en Robert Went (projectcoördinator Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) op het werkprogramma zeehavens en op de toekomst van de Nederlandse zeehavens. Ewald Breunesse zal specifiek stilstaan bij de betekenis van de energietransitie en de gevolgen van schaliegaswinning in Amerika op de Nederlandse industrie. Robert Went spreekt als projectleider van de WRR publicaties over het verdienvermogen van Nederland en de lerende economie over de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. George Wurpel zal de door de IMSA in opdracht van de Club van Rome gemaakte rapport ‘De toekomst herzien’ presenteren. Daarin wordt geanalyseerd wat de havens nu moeten doen om op het gebied van duurzaamheid en efficiency de boot niet te missen.
Na het seminar presenteert minister Melanie Schultz van Haegen het werkprogramma zeehavens. Vervolgens gaat de Directeur-Generaal Bereikbaarheid Lidewijde Ongering in gesprek met de ondertekenaars van het werkprogramma:

Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam;
Eduard de Visser, hoofd Strategie en Innovatie Havenbedrijf Amsterdam;
Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports;
Ferdinand van den Oever, Directeur Havenschap Moerdijk;
Harm Post, algemeen directeur Groningen Seaports;
Cees Jan Asselbergs, directeur Deltalinqs;
Kees Noorman, directeur ORAM;
Peter Struik, voorzitter Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging);
Cor Zijderveld, voorzitter Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta;
Timo Huges, vice-voorzitter Strategisch Platform Logistiek.

Programma
12.30-13.30 inloop met lunch
13.30-15.30 seminar
15.30-15.45 pauze
15.45-17.00 ondertekeningsceremonie
17.00 Netwerkgelegenheid

Aanmelden
Meld je aan voor deze bijeenkomst bij Cora Verbeek
Aan deelname zijn geen kosten verbonden