Alpha Terminals investeert in terminal North Sea Port

Alpha Terminals gaat een nieuwe terminal voor vloeibare bulk bouwen en uitbaten in het havengebied van Vlissingen in North Sea Port. Een investering van 250 miljoen euro. Er komen 34 tanks in de terminal met een opslagcapaciteit van 500.000 m³. In de tanks kunnen diverse soorten vloeibare bulk worden opgeslagen van chemicaliën en oliën tot olieproducten en energiedragers van de toekomstige generatie, zoals ammoniak.

De terminal is straks goed voor een extra aanvoer van 5 tot 7 miljoen ton vloeibare bulk per jaar. Naast de terminal komt er ook een steiger voor het lossen en laden van diverse zeeschepen en binnenvaartschepen tegelijk. De terminal wordt gebouwd aan de monding van de Sloehaven. Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ruim 8 hectare.

In 2020 terminal operationeel
In 2018 worden de nodige vergunningen aangevraagd. Verwacht wordt dat tegen 2019 de bouwwerkzaamheden kunnen starten die vermoedelijk twee jaar in beslag zullen nemen. In 2020 zou de terminal dan operationeel kunnen zijn. De investering wordt geraamd op 250 miljoen euro en zal goed zijn voor een 60-tal directe jobs.

Om de terminal te realiseren, ondertekenden Alpha Terminals en North Sea Port in december 2017 een samenwerkingsovereenkomst.

Versterking positie van vloeibare bulk
Met de komst van de tankterminal versterkt North Sea Port haar positie in de sector van de vloeibare bulk. Momenteel neemt vloeibare bulk een derde van de overslag via zeevaart in.

Terminal aan de Noordzee
Het havengebied van Vlissingen is ideaal gelegen voor een terminal voor vloeibare bulk. North Sea Port behoort met het havengebied van Vlissingen tot een van de diepst bevaarbare havens van Europa. Het havengebied heeft directe toegang tot de Noordzee en schepen kunnen zonder wachttijden vlot af- en aanmeren. Bovendien sluit North Sea Port via de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen aan op het Europese binnenvaartnetwerk.