Amerikaanse controles zorgen voor discipline in Antwerpse haven

Antwerpen – Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 vond Washington dat de tijd rijp was om de veiligheid in de Europese havens te evalueren. En dus ook die van Antwerpen, van waaruit dagelijks vierduizend containers richting Amerika vertrekken. Om te vermijden dat terroristen in één van deze containers massavernietigingswapens zouden binnensmokkelen, richtten de VS het Container Security Initiative against terrorism op. Evenals in Rotterdam houden Amerikaanse douaniers nu ook in Antwerpen een oogje in het zeil.


Nog voor de Amerikanen er zich mee kwamen bemoeien, werkten de Belgen met risico-analyses. Uit de gigantische goederenstromen werden de verdachte containers gepikt, die mogelijk gebruikt werden voor smokkel, drugs, of terroristische activiteiten. ,,De Amerikaanse douaniers hebben een eigen risico-analyseteam meegebracht, maar zij richten zich specifiek op terrorisme, terwijl dat bij ons slechts een onderdeel vormt van het totaalpakket,” vertellen de douaniers.


Tegen de aanwezigheid van de Amerikanen in Antwerpen hebben de vakbonden geen bezwaar, maar ze vinden dat er in de eerste plaats méér Belgische douaniers moeten komen. Karin Van Hoffelen van de socialistische vakbond ACOD: ,,België is één van de landen met de grootste zwarte economie in Europa. Door personeelstekort bij de douane voert de privé- sector sommige controletaken noodgedwongen uit. Wij werken pas sinds april 2002 met een mobiele scanner, terwijl Rotterdam al jaren een vaste scanner heeft.”

Bron: Rotterdam Dagblad, 20-04-2003;