Amsterdamse verkeersleiding naar IJmuiden

Het Haven Operatie Centrum (HOC), het Sluisleidingscentrum IJmuiden en de kapiteinskamer in Amsterdam worden samengevoegd. Het is een eerste stap naar een efficiëntere afhandeling van binnenkomende en uitgaande schepen in de regio IJmuiden, Noordzeekanaal en havens Amsterdam.

Het HOC bevindt zich op de Seinpostweg in IJmuiden. Vanuit deze verkeerstoren worden twee VTS (vessel traffic service) blokgebieden gecontroleerd. Het eerste gebied is het aanloopgebied van IJmuiden. De verkeersleider op de toren ziet toe op de vaart in een gebied buiten de vijf-mijlszone van IJmuiden.

Bron: Schuttevaer, 27-10-2008;