Aon: P&I-verzekeringspremies reders stijgen 5% tot 15%

De premies die reders betalen voor hun Protection & Indemnity (P&I) verzekering stijgen volgend jaar naar verwachting met 5% tot 15%. Belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn oplopende schadekosten en de noodzaak om grotere financiële buffers aan te houden vanwege striktere regulering. Dat blijkt uit de P&I Review 2013, een jaarlijks onderzoek van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon naar de P&I-markt.

Een aantal scheepsrisico’s wordt traditioneel bij zogenaamde P&I-clubs ondergebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om aansprakelijkheidsrisico’s, letsel bij bemanning en passagiers en de kosten om een wrak op te ruimen. Ieder jaar onderzoekt Aon de prestaties van de clubs en de ontwikkelingen in de markt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de dertien P&I-clubs die zijn verbonden in de International Group, over het polisjaar 2012/2013 beleggingsrendementen realiseerden van 2,5% tot 7,8%. Het aantal claims en de hoogte daarvan nam afgelopen jaar echter fors toe, waardoor veel clubs een negatief gecombineerd resultaat boekten. Bovendien gelden er strengere kapitaaleisen, waardoor grotere financiële buffers nodig zijn.

Scheepvaartsector verder onder druk
De genoemde dertien P&I-clubs zijn verbonden in de International Group, een instantie die een gedeelte van de risico’s weer onderbrengt bij herverzekeraars. Dat stelt hen in staat zeer hoge schades te dekken. Ook deze herverzekeringspremies staan onder druk.

“De scheepvaartsector heeft het al moeilijk genoeg,” zegt Erwin van Geyte, Director P&I voor Aon Benelux. “De International Group zou dan ook een beperking van de herverzekeringskosten voorop moeten stellen. Verschillende P&I-clubs bieden nu ook mogelijkheden aan om voor een vaste P&I-premie lagere limieten in te kopen om de kosten van een P&I-dekking onder controle te houden ”

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op: https://insight.aon.com/ARS-UK-GBC-Marine-2013PIReview.