Atzo Nicolai nieuwe voorzitter van Rotterdam Port Promotion Council

Atzo Nicolai is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van het Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Na twee ambtstermijnen én een overbruggingsjaar draagt havenveteraan Steven Lak het voorzitterschap over aan Atzo Nicolai. Dit maakte directeur van RPPC Albert Straatman bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Rotterdam Heijplaat.

Atzo Nicolai, voorzitter RPPC.

Met Nicolai (59) kiest RPPC voor een internationaal georiënteerde voorzitter. Nicolai is minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties geweest en staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet Balkenende III. In die rol hield hij zich bezig met het behartigen van de belangen van Nederlandse bedrijven in een internationale context.

De energietransitie, de druk op de arbeidsmarkt en het internationale speelveld

De nieuwe voorzitter verwacht met zijn Europese expertise en netwerk een rol te spelen bij de ontwikkelingen en uitdagingen die ondernemingen in de Rotterdamse Haven op zich af zien komen. “De energietransitie, de druk op de arbeidsmarkt en het internationale speelveld zijn onderwerpen waarover ondernemers graag in een breder perspectief van gedachten willen wisselen.” De nieuwe voorzitter geeft aan dat Rotterdam met zijn haven niet alleen de grootste, maar ook meest efficiënte en duurzaamste haven van Europa wil en kan zijn.

Nicolai: “6 procent van het Nederlandse BNP is gerelateerd aan het Rotterdamse havengebied. De leden van RPPC dragen daar in grote mate aan bij. Dat wil RPPC ondersteunen en faciliteren en daaraan geef ik graag met directeur Straatman en zijn team invulling.”

Level playing field voor havens en haven-gerelateerde bedrijven

Nicolai heeft nauwe banden met het bedrijfsleven, onder meer als voormalig president van Koninklijke DSM met een grote productielocatie in de Rotterdamse haven. Nicolai: “Als staatssecretaris van Europese Zaken was ik al bezig met het pleiten voor een level playing field voor havens en haven-gerelateerde bedrijven op Europese schaal. De betrokkenheid bij die problematiek is tijdens mijn jaren bij DSM alleen maar groter geworden en speelt ook zeker een rol bij mijn betrokkenheid bij RPPC. Bovendien is dit ook een aspect dat in mijn rol als nieuwe beoogde voorzitter van Deltalinqs belangrijk zal zijn.”

Albert Straatman, directeur van RPPC: “RPPC heeft als doel het bedrijfsleven in een internationaal georiënteerde haven als die van Rotterdam te promoten en te versterken. Daarnaast zijn we een spreekbuis van en voor ondernemingen in de Rotterdamse haven richting havenbedrijf en gemeente, en intermediair als het gaat om de internationale promotie.
Straatman: “Daarom ben ik blij met de benoeming van Nicolai tot voorzitter van RPPC. Niet alleen vanwege zijn internationale connecties, maar vooral ook vanwege de directe relatie die hij met het bedrijfsleven heeft.”

“Het was en is voor Nederlandse ondernemingen, en zeker de internationaal georiënteerde bedrijven in het havengebied van Rotterdam en heel Rijnmond, van groot belang aansluiting te hebben en houden met ondernemers in de rest van Europa”, aldus Nicolai.

Uitzicht van RPPC
Uitzicht van Rotterdam Port Promotion Council. Foto, RPPC.