Baggeren Surinamerivier afhankelijk van minister TCT

‘Er volgt nadere instructie van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) voor het baggeren van de Surinamerivier. Dus wij kijken uit naar de instructie van de minister’, zegt de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Michel Amafo, over de daadwerkelijke aanvang van het baggeren van de Surinamerivier. De MAS beraadt zich momenteel over de wijze waarop de rivier gebaggerd zou kunnen worden. Diverse scenario’s zijn al uitgewerkt. ‘Gaan wij de hele rivier doen? Gaan wij maar een deel van de rivier doen? Maar baggeren, dat staat vast. We hebben even de slag nodig om de terugkoppeling naar de regering te maken. Als wij de instructie hebben, dan kunnen wij een besluit nemen.’

Bron: Dagblad Suriname, 17-02-2009;