Beheersing van het motorvermogen in de kottervisserij

Om een betere naleving te krijgen van de regels voor het motorvermogen van de Nederlandse kottervloot, is gekozen voor een versterking van het systeem van co-management. De sector neemt daarbij zelf verantwoordelijkheid voor het terugdringen van te grote motorvermogens.

Bron: Wageningen UR – LEI, 18-04-2007;