Behouden van technische kennis belangrijkste HR-uitdaging

De technische sector kampt met een te lage instroom en een te hoge uitstroom van vakbekwame techneuten blijkt uit de eerste editie van de ROVC Techbarometer, een onderzoek uitgevoerd onder 1231 respondenten uit de technische branche.

Het borgen van technische kennis en kunde wordt met 66% gezien als grootste personele uitdaging. Ook het selecteren van geschoold technisch personeel (15%) en vergrijzing (9%) worden benoemd.

De thema’s waar HR zich de komende jaren op gaat richten sluiten aan bij deze thema’s. Opleiding en ontwikkeling worden met 30% het belangrijkste HR-thema voor de toekomst. Daarop volgen duurzame inzetbaarheid (12%) en competentiemanagement (11%).

“Om de personele uitdagingen het hoofd te bieden, moeten HR-managers niet alleen oog hebben voor het binnenhalen van mensen met kennis. Ook het behouden en borgen ervan is essentieel. Alleen dan kun je als organisatie kwaliteit garanderen en een onderscheidende positie in de markt bekleden. Een sterke focus op duurzame inzetbaarheid helpt hierbij. Medewerkers die gezond, gemotiveerd, met plezier en productief werken, dragen bij aan de kwaliteit. Daarnaast voorkom je dat kennis te snel wegvloeit”, aldus John Huizing, algemeen directeur van ROVC.