Benoeming van Raad van commissarissen voor Port of Harlingen

Het College van B&W heeft op dinsdag 18 juli besloten tot de voorgenomen benoeming van 3 personen voor de Raad van commissarissen voor het verzelfstandigde havenbedrijf Port of Harlingen NV.

Op 12 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de haven van Harlingen te verzelfstandigen tot Port of Harlingen NV. Bij een naamloze vennootschap (NV) is de raad van commissarissen het toezichthoudende orgaan. De raad van commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

De NV Port of Harlingen wordt verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en exploitatie van de havens in Harlingen.

Leden Raad van commissarissen Port of Harlingen NV:

Hans Engels, 1951, voorzitter.
Engels is hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bijzonder hoogleraar Decentraal Bestuur aan de RUG, lid en vicefractievoorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal, heeft diverse nevenfuncties en commissariaten.

Harm Post, 1953
Post is sinds 2001 directeur bij Groningen Seaports (hij houdt deze functie tot najaar 2017), sinds 2013 directeur van de haven van Lauwersoog en heeft diverse nevenfuncties en commissariaten.

Marco Smit, 1972
Smit is sinds 2015 algemeen directeur en bestuurslid van de Economic Board Groningen na een lang verblijf in het buitenland voor onder meer het NFIA (Ministerie van Economische Zaken).

Definitieve benoeming najaar 2017
Op dit moment worden stappen gezet om de verzelfstandiging van de haven door te voeren door de NV daadwerkelijk op te richten en alle activa in te brengen. Naar verwachting is in het najaar van 2017 alles ingebracht waarna de benoeming van de RvC geformaliseerd gaat worden.