Bezwaar tegen plannen Havendienst Amsterdam

Bewoners van de Veemkade en de Javakade in Amsterdam hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van de Havendienst om het gebied te gebruiken voor de binnenvaart. Binnen een half jaar moeten alle plezierbootjes weg zijn.

Bron: AT5, 07-08-2008;