Bijeenkomst ‘Duurzame Binnenvaart in Overijssel’

Binnenvaart

Bijeenkomst ‘Duurzame Binnenvaart in Overijssel’ op donderdag 4 december

Om modal shift van weg naar water te realiseren heeft de provincie Overijssel het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water opgezet. Eén van de pijlers binnen dit programma betreft het thema ‘duurzame binnenvaart’. Op donderdagmiddag 4 december vindt op de Combi Terminal Twente te Hengelo een bijeenkomst plaats waarin de bijdrage van binnenvaartpartners aan dit thema over het voetlicht wordt gebracht.

Diverse partijen uit de binnenvaartbranche (Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, Onderwijscentrum Binnenvaart en Bureau Voorlichting Binnenvaart) presenteren op deze middag praktische oplossingen, waarmee duurzaamheidsambities voor goederenvervoer over water verder kunnen worden gerealiseerd. De bijeenkomst spitst zich toe op een zakelijke belichting van het thema duurzaamheid en is daarmee interessant voor schippers, scheepseigenaren en verladers.

Op deze middag vinden onder meer officiële lanceringen plaats van de handige CO2- footprintcalculator ‘Econaut’ alsmede de e-learning variant van de cursus VoortVarend Besparen. Daarnaast zal een regiospecifieke vlootanalyse worden toegelicht met daaraan gekoppeld de mogelijkheden voor gerichte vergroeningsopties van bestaande binnenvaartschepen. Tenslotte zal de voortgang worden gepresenteerd van het project Maatwerk Voorlichting Verladers in de Overijsselse regio.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en vindt plaats op de Zuidelijke Havenweg 4 in Hengelo. Kijk voor het volledige programma op www.eicb.nl/overijssel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze website of door een mail te sturen naar [email protected]

Meer… EICB