Bijeenkomst Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw in april

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) maakt de introductie van duurzaamheid bevorderende innovaties in de scheepsnieuwbouw en -ombouw en op offshore-constructies makkelijker. Er worden twee informatieavonden georganiseerd op 18 en 23 april. Aanmelden voor één van de informatieavonden kan via Netherlands Maritime Technology

De SDS-regeling wordt goed ontvangen
Uit het grote aantal ingediende aanvragen in 2017 blijkt dat de SDS-regeling goed wordt ontvangen door de maritieme maakindustrie, er is een grote variatie aan innovatieve voorstellen ingediend met een waarde die het beschikbare budget ruim overschreed. Eind 2017 is per amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 2018 budget gereserveerd voor continuering van de SDS-regeling, die naar verwachting op 4 juni 2018 wordt opengesteld.

Informatiebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk 
Gelijk aan vorig jaar organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee informatiebijeenkomsten waarin de regeling verder wordt toegelicht en er gelegenheid wordt gegeven om vragen te stellen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

18 april: 12.00 tot 13.30 uur in Provinciehuis Groningen, St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Let op: het is op deze locatie verplicht een geldig identificatiebewijs te tonen (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)

23 april: 14.00 tot 15.30 uur bij NMT, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Aanmelden