Binnen drie jaar zeewierteelt in offshore windparken op Noordzee

Binnen drie jaar wordt er duurzaam zeewier gewas verbouwd binnen windparken op de Noordzee door commerciële bedrijven. Dat is de ambitie van de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Stichting Noordzeeboerderij. Vandaag is het eerste Noordzeewier van het seizoen geoogst. Het Noordzeewier wordt nog niet gebruikt maar gaat voor onderzoek naar Wageningen University & Research. Daar wordt het zeewier getest op kwaliteit en veiligheid van het product.

Sinds 2016 wordt er geëxperimenteerd met offshore zeewierteelt op ‘Proefboerderij Scheveningen’. Dit ligt op zo’n 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Slimme productie van voedsel en energie is op dit moment belangrijker dan ooit volgens de stichting.

Windparken op Noordzee straks ook een zeewierboerderij 
Op dit moment zijn er gesprekken met zeewiertelers om nieuwe teeltmodules te testen binnen windmolenparken. Een klankbordgroep van eigenaren van vijf Nederlandse windparken kijkt mee met de ontwikkelingen op de testlocatie. Binnen 3 jaar verwacht Stichting Noordzeeboerderij dat de eerste commerciële zeewierboerderijen gaan starten binnen windparken op de Noordzee.

Naast zeewier ook zonnepanelen binnen windparken
Naast het zeewier worden er ook drijvende zonnepanelen getest op de Proefboerderij Scheveningen. Oceans of Energy gaatvanaf september de test starten met de zonnepanelen.

Over Stichting Noordzeeboerderij
De stichting heeft als doel het verbinden en versnellen van de zeewiersector in Nederland. De stichting is niet-commercieel en zijn niet de (toekomstige) zeewierboeren. Het Zeewierplatform is in 2014 gestart om kennis te delen en samenwerking te stimuleren binnen de zeewierketen. Samen met inmiddels meer dan 70 bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden stappen gezet om de zeewierteeltketen in Nederland tot bloei te laten komen. Kijk voor meer informatie op www.noordzeeboerderij.nl