Binnenvaart verwacht dit jaar in meerderheid een beter resultaat

Voor veertig procent van de varende ondernemers was het afgelopen jaar beter dan 2001. Een nog iets hoger percentage (44%) boekte een ‘ongeveer gelijk’ resultaat en bijna veertien procent kwam lager uit. Dat blijkt uit de jaarlijkse Conjunctuurenquête van Weekblad Schuttevaer, die tegen het eind van 2002 door 224 binnenvaarders werd ingevuld. Zo’n zestig procent verwacht in 2003 een positief bedrijfsresultaat, een kleine vijftien procent ziet het al op voorhand negatief uitpakken en 24 procent denkt het jaar zonder winst of verlies af te sluiten.

Veel ondervraagden zitten al tientallen jaren in het vak, gemiddeld 29,6 jaar. Een kwart vaart zelfs al langer dan veertig jaar. Ruim 86 procent vaart als particulier met één schip, dertien procent met één of een paar meer. Er deed maar één rederij mee, met zestien schepen. Bevrachters voorzien zestig procent van de schepen van lading. Ruim een kwart (27%) van de schippers doet rechtstreeks zaken met een verlader, een kleine vijftien procent combineert die rechtstreekse contacten met de diensten van een bevrachter. Bijna twaalf procent vaart onder contract voor een rederij, zes procent in regie. Ruim 21 procent vaart onder de vlag van een samenwerkingsverband

Bron: Weekblad Schuttevaer, 10-04-2003;