Biodiesel Amsterdam investeert in tweede biodieselfabriek in de haven van Amsterdam

Simadan Holding heeft op 9 januari 2014 aangekondigd 65 miljoen euro te gaan investeren in een nieuwe tweede-generatie-biodieselfabriek in Amsterdam om verdere groei in de markt voor biobrandstoffen uit afval producten te waarborgen.

De fabriek zal worden geëxploiteerd door Simadan dochteronderneming Biodiesel Amsterdam. Deze ontwikkeling stelt het bedrijf in staat haar biodiesel productie capaciteit met 150.000 ton per jaar te vergroten. De investering omvat ook een Glycerine distillatie fabriek, die jaarlijks 50.000 ton farmaceutische kwaliteit bio-glycerine kan produceren. De nieuwe fabriek is ontworpen volgens het model dat Simadan gebruikt om processen te ontwerpen met steeds kleinere milieueffecten. Voor de aanvoer van grondstof en afvoer van biodiesel van de biodieselfabrieken wordt onder begeleiding van Havenbedrijf Amsterdam NV een kade en een jetty gebouwd.

De nieuwe fabriek
De nieuwe fabriek wordt onderdeel van het grootste ecologische industriële complex in Europa. De gloednieuwe locatie van 12 hectare omvat nu een biodieselfabriek, een tankopslag terminal, een 2 hectare grote recycling fabriek , een Biogas fabriek en een tankreinigingsbedrijf. Alle organische afvalstoffen worden omgezet in duurzame biodiesel, groene energie en nieuwe biogrondstoffen. Meer dan 99 % van het binnenkomende organisch afval wordt omgezet in nuttige 2e generatie producten. “Onze biodiesel is van de allerhoogste kwaliteit en reduceert de CO2 uitstoot met meer dan 85% ten opzichte van fossiele brandstof” aldus Peter Bakker, eigenaar en oprichter van Simadan.

Rotie is verhuisd
Ook dochteronderneming Rotie is verhuisd naar deze nieuwe locatie in de Amsterdamse haven. De nieuwe recycling fabriek van Rotie is uitgerust met state-of-art technieken die ervoor zorgen dat alle recycling processen nog efficiënter en duurzamer worden. Logistieke en productie kosten worden geoptimaliseerd door alle processen op één locatie samen te voegen. Rotie is één van de grootste inzamelaars van organisch afval in Europa. Ingezamelde gebruikte frituur olie wordt omgezet in biodiesel en organisch afval van restaurants en voedingsindustrie wordt omgezet in biogas en groene stroom. “Op de nieuwe locatie gaat geen afval of energie verloren. Dit noemen wij eco-efficiëntie op industriële schaal” aldus Chris Linderman, CEO van Simadan. Simadan Holding is een particulier bedrijf met meer dan 250 medewerkers in Nederland en heeft een omzet van 400 miljoen Euro per jaar.

Aanbouw onder begeleiding van Havenbedrijf Amsterdam NV
Voor de aanvoer van grondstof en afvoer van biodiesel van de biodieselfabrieken wordt onder begeleiding van Havenbedrijf Amsterdam NV een kade en een jetty gebouwd.

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie een slimme haven te zijn door op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt het Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad, regio, nationaal en internationaal.

Meer… Port of Amsterdam