VIDEO: BlueTEC Texel platform feestelijk gedoopt door de burgemeester van Texel

Vandaag heeft de burgemeester van Texel formeel het eerste BlueTEC-platform voor getijdenenergie gedoopt in Port of Den Helder. Het drijvende platform, dat onder water een getijdenturbi-ne huisvest, zal binnenkort worden geïnstalleerd onder de kust van het eiland Texel – waar het schone elektriciteit gaat leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Deze eerste BlueTEC is allereerst een kant-en-klaar demonstratieplatform bedoeld voor afgelegen locaties over de hele wereld, zoals eilanden in Indonesië, de Filippijnen of de Grote Oceaan. Het vormt tevens het be-gin van de verdere ontwikkeling van getijdenplatforms met een hogere capaciteit, die in grote aantallen kunnen worden toegepast in getijdenfarms.

“Wij zijn enorm blij dat we deze prachtige mijlpaal hebben bereikt: ons eerste drijvende demonstratie-getijdenplatform,” vertelt Allard van Hoeken, Hoofd Nieuwe Energie bij Bluewater, tijdens de doopplech-tigheid. “Het is prachtig om te zien hoe het Texelse getijdenenergieproject werkelijkheid is geworden,” voegt Van Hoeken toe. “Deze dag brengt ons dichterbij ons doel om een alles-in-één-platform voor getij-denenergie op de markt te brengen en daarmee schone, lokale en oneindige energie aan de wereld te leveren.”

In de komende weken zal het platform voor de kust van Texel worden geïnstalleerd en op het Neder-landse elektriciteitsnetwerk worden aangesloten – met als doel om vóór de zomer de eerste elektriciteit te produceren. Het platform zal daar enkele jaren elektriciteit blijven produceren, waarbij verschillende turbines worden uitgeprobeerd.
Dit platform is gericht op de wereldwijde markt. Het kan worden verscheept als zeecontainers en kan overal ter wereld geïnstalleerd worden, om schone elektriciteit te leveren aan afgelegen gebieden en kleine eilanden, waarbij het de dure en vervuilende energie uit dieselgeneratoren kan vervangen. Een belangrijk voordeel van getijdenenergie is haar voorspelbaarheid en consistentie, waarmee het stabiliteit brengt in lokale elektriciteitsnetwerken.

De kwetsbare elektronische apparatuur is veilig opgeborgen binnen in de drijvende romp. Daar is het gemakkelijk toegankelijk waardoor inspectie, onderhoud en reparaties eenvoudig zijn. Het is bovendien voor het eerst dat er een compleet, geïntegreerd getijdensysteem op de markt wordt gebracht. Dit maakt het tot een echt uniek product.

Gezamenlijke inspanning
Het project maakt gebruik van de unieke kennis en ervaring van een indrukwekkende lijst van partners, de meesten actief in de offshore olie- en gasindustrie. “Dit project kan dankzij de nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen worden gerealiseerd. Iedereen heeft een groot enthousiasme laten zien – het is geweldig om daarvan deel uit te maken,” aldus de heer van Hoeken.

Modulaire voordelen
Het platform werd samengesteld op basis van Damens modulaire scheepssysteem – een flexibel pro-duct dat kan worden toegepast op de constructie van een breed spectrum aan vaartuigen, van dregbo-ten en golfbrekers tot veerponten en brugschepen. Het platform bestaat uit drie standaardmodules ter grootte van zeecontainers. De combinatie van de efficiëntie van containertransport met een eenvoudige installatie zorgt ervoor dat het platform overal ter wereld kan worden getransporteerd en geïnstalleerd.

Meer… Bluewater en Damen