Boek “Kennis als productiefactor in de maritieme sector”

Kennis is een belangrijke productiefactor, zeker voor de maritieme industrie. Deze sector behoudt haar concurrentiepositie op andere landen niet door lage loonkosten, maar door de specifieke kennis en kunde van haar medewerkers. Maar hoe is deze kennis zo goed mogelijk te benutten, te beheren en vast te houden? Kennismanagement is een instrument om dit te bereiken.

Kennismanagement wordt vaak gezien als een abstract iets, waar maar moeilijk handen en voeten aan te geven is. Het boek “Kennis als productiefactor in de maritieme sector” laat zien dat het instrument kennismanagement, ook in de maritieme sector, goed concreet te maken is. Het boek geeft bedrijven in de maritieme sector houvast voor het invoeren van en omgaan met kennismanagement. Theorie wordt op een praktische wijze gekoppeld aan de concrete problemen en ontwikkelingen binnen de sector. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met de grote uitstroom van ervaren gepensioneerden, mensen met kennis die essentieel is voor het bedrijf, terwijl er weinig goed opgeleid en ervaren nieuw personeel te vinden is? Het boek besteedt aandacht aan aanknopingspunten die het mogelijk maken om kennismanagement in de eigen organisatie op te pakken, en bespreekt treffende voorbeelden van succesvolle toepassingen van kennismanagement binnen en buiten de Nederlandse maritieme sector.

Informatie
Het boek is een uitgave van Co-Capacity BV, Tripura BV en TU Delft, en is uitgegeven in opdracht van het Maritiem Innovatie Programma.

Titel: Kennis als productiefactor in de maritieme sector: Een praktisch boek voor effectief kennismanagement

Auteurs: Koen Beelen, Roelant Bijderwieden, Patrick van Genderen, Rene van Genderen, Robert Hekkenberg, Pepijn Jansen, Joost Lieshout

17 x 24 cm | Nederlands | 230 pagina’s | gebonden

ISBN 978-90-817960-0-2 | prijs: €24,90

Voor meer informatie of om het boek te bestellen: ga naar www.co-capacity.org of stuur een email naar [email protected]

Naast het boek wordt er ook een cursus aangeboden in kennismanagement, specifiek gericht op de maritieme sector. Deze cursus biedt een verdiepingsslag in de materie en biedt handvatten om kennismanagement in de praktijk te brengen. Informatie over de cursus of algemeen over het onderwerp kennismanagement in de maritieme sector kunt u krijgen via Koen Beelen (0317-210007, [email protected]).