Bouw bediencentrale Amerongen is klaar

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het overgaan naar centrale bediening van de drie sluizen en stuwen. Om dit mogelijk te maken, is een nieuw gebouw gerealiseerd op het stuwcomplex Amerongen. Het gebouw is klaar, de komende tijd worden alle ict-voorzieningen en apparatuur voor de bediening aangebracht. Als over enkele jaren de renovatie van de drie stuwcomplexen klaar is,wordt de bediening van de driestuwcomplexen vanuit dit nieuwe gebouw gedaan.

De nieuwe bediencentrale staat op het middeneiland van het stuwcomplex Amerongen.

Powerhouse Company uit Rotterdam verzorgde het ontwerp. De vormgeving en de inpassing van het nieuwe gebouw in het landschap hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor dit architectenbureau.

Centrale bediening vanuit één bedieningsgebouw
Centrale bediening betekent dat Rijkswaterstaat bruggen en sluizen niet meer lokaal vanuit één bedieningsgebouw per complex bedient, maar vanuit één centrale die meerdere objecten tegelijk beheert. Camera’s zorgen voor zicht op het scheepvaartverkeer en de omgeving.

Centrale bediening biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om kosten te besparen en tegelijkertijd het serviceniveau voor vaarweggebruikers te verhogen. Er hoeven straks geen drie bedienlocaties meer beheerd en bemenst te worden. En door de bediening van de sluizen optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen schepen vlotter doorvaren. Daarnaast wordt de bediening van het stuwensemble verruimd naar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij noodgevallen of storingen blijft het mogelijk om de stuwen en sluizen lokaal te bedienen. Elk stuwcomplex krijgt hiervoor een nieuw servicegebouw.

Renoveren voor de toekomst
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen.

Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen in de toekomst zal bedienen.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis
Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren 50 en 60 een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.