Brede steun voor University College Dordrecht

Werkgevers, onderzoeks- en onderwijsinstituten en overheidsorganisaties hebben donderdagavond 14 juni 2012 enthousiast gereageerd op het vestigen van een University College in Dordrecht. De gemeente Dordrecht wil, gesterkt door het brede draagvlak in de stad, een academische opleiding op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie realiseren. Het college van B&W is bereid ruim 1 miljoen euro te investeren in de opbouw van de opleiding, die straks zijn huisvesting krijgt in de historische binnenstad.

Meer… Dordrecht