CTGG Voorlichtingsdag Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Op 28 november 2008 verzorgt de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
-CTGG- haar jaarlijks terugkerende informatiedag. De voorlichtingsdag is uitgegroeid tot een fenomeen in de gevaarlijke stoffenwereld. Vorig jaar haalde SP-kamerlid Poppe veel overhoop met zijn bijdrage aan deze dag. Dit jaar heeft de dag een Rotterdams tintje en vindt dan ook geheel in stijl plaats in het prachtige gebouw van de Rotterdam Cruise terminal aan de Maas.

Er is uitgebreide aandacht voor de nieuwe regelgeving die in 2009 haar intrede doet. Deskundigen vanuit de verschillende vervoerwijzen zullen de belangrijkste wijzigingen doorlopen in het ADR (wegvervoer), ADN/ADNR (binnenvaart) en de IMDG-Code (zeevaart).

Voor een uitgebreide uiteenzetting over het overheidsproject Basisnet zal worden gezorgd door de directeur van de Verenigde Nederlandse Chemische Industrie dr. ir Colette Alma. Zij maakt deel uit van de Stuurgroep Basisnet en spreekt zo op het hoogste niveau mee binnen dit project.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is qua volume de grootste. Dhr. Dick van den Brand zal de actuele stand van zaken geven van de onzalige overheidsplannen met deze grote onbekende modaliteit.

Ook de aspecten handhaving, sanctioneren en vervolgen komen aan bod. En natuurlijk is er ook uitgebreide aandacht voor onderzoek en praktijk. De reden waarom het transport op zo’n veilige wijze kan geschieden zit nou eenmaal in de constante aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, er is permanente aandacht voor het verbeteren van de veiligheid. Experts en direct betrokken zoals de heren Berghuijs, Lems en Buissing zullen dit op soms verassende wijze aantonen en onderstrepen.

Kortom, een allesomvattend programma voor allen die zich betrokken voelen bij het transport van gevaarlijke stoffen.

Aanmelding via www.ctgg.nl

Bron: CTGG, 22-10-2008;