De vijf aandelen van Wouter Vanderhaeghen

De hoofdanalist van KBC Securities maakte een selectie van vier Belgische en één Nederlands aandeel.

Exmar (4,3 euro)

In de zomermaanden is de koers van Exmar onder druk komen te staan. Gegeven de gunstige recente evolutie in zowel de LPG, LNG als Offshore divisie, zien we deze correctie als technisch en dus als een koopopportuniteit.

Terwijl het vandaag kommer en kwel is in scheepvaart zijn de tarieven voor het transport van LPG gestegen tot het hoogste niveau in jaren. In tegenstelling tot de wereld van de bulk, container en tankervloot is het orderboek aan LPG schepen in aanbouw de voorbije jaren onder controle gebleven. Aldus heeft de LPG markt niet te kampen met een toevloed aan nieuwe capaciteit. Met enige vertraging zien we ook nieuwe projecten resulteren in een stijgend aanbod van LPG in de markt en aldus vraag naar LPG transportcapaciteit. Hoewel de bijdrage tot de resultaten dit jaar teleurstelde, zien we de LPG bijdrage in het vierde kwartaal en volgend jaar aantrekken.

Meer… De Standaard