“De zeescheepvaart neemt haar verantwoordelijkheid”

“De zeescheepvaart neemt haar verantwoordelijkheid. Onze industrie is al langer bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken en ontwerpen om de uitstoot van CO2 te beperken. Het is nu zaak dat deze technieken zo snel mogelijk worden toegepast en de verdere ontwikkeling wordt ondersteund, zodat de ambities ook daadwerkelijk op tijd worden gehaald”, zegt Roel de Graaf, Managing Director van Netherlands Maritime Technology (NMT).

NMT is blij dat er een klimaatakkoord is bereikt voor de zeescheepvaart door de milieucommissie (MEPC) van de International Maritime Organisatie (IMO) vorige week.

Akkoord onder grote druk bereikt
Na diverse langdurige onderhandelingsrondes is er een strategie overeengekomen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de mondiale zeescheepvaart. Sander den Heijer, Sector Manager bij NMT: “Dit akkoord is een compromis en is onder grote druk bereikt. Er was een groep landen die een ambitieus akkoord wilde, andere landen hadden hun eigen wensen en er waren enkele landen die geen harde getallen in het akkoord wilde hebben en daarmee het proces aanzienlijk bemoeilijkte. Daarnaast lieten diverse milieugroeperingen met verschillende acties van zich horen. Het was voor het eerst dat ik hier demonstranten voor de deur heb gezien. De slogan ‘IMO don’t sink Paris’ die aan de overkant van het gebouw in koeienletters op de kademuur was aangebracht, zal mij nog lang heugen.”

Drie ambities
Het overeengekomen akkoord is in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De strategie bestaat uit drie ambities:

  1. Inzet op het nog energie-efficiënter bouwen van schepen door normen voor de energy efficiency design index (EEDI)verder aan te scherpen
  2. De sector gaat de CO2 met 40% terugdringen per schip in 2030 en streeft naar een reductie van 70% in 2050. Beide ten opzichte van 2008.
  3. Een absolute reductie van CO2-uitstoot van minimaal 50% in 2050 ten opzichte van 2008.

Strategie en maatregelen
De strategie en maatregelen om dit akkoord te bereiken moeten in de komende jaren uitgewerkt worden. Zoals de technische, operationele en marktgerichte maatregelen.

Nederland is koploper in technische innovaties
De Nederlandse maritiem-technologische sector is koploper op het gebied van technische innovaties en kan hiermee een goede bijdrage leveren aan de uitwerking van het akkoord.

Rol NMT in de onderhandelingen
De Europese koepel SEA Europe en NMT nemen deel in de Maritime Industry Decarbonisation Council (MIDC) die is opgezet door de Belgische redersvereniging. Sander den Heijer heeft tijdens de onderhandelingen een presentatie gegeven met de MIDC en hierin de visie van de scheepsbouw en toeleverende industrie op het bereiken van de reductiedoelstellingen gegeven. Verder heeft NMT, via SEA Europe/CESA (Community of European Shipyards’ Associations), informatie aangedragen waaruit blijkt welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Deze informatie heeft de besluitvorming ondersteund.