DEME, Shell en Quadran Energies Marines samen in offshore wind

DEME richt een industrieel partnerschap op samen met Quadran Energies Marines, een Franse specialist in hernieuwbare energie op zee en Shell. Dit partnerschap kadert in DEME’s kandidatuur voor de aanbesteding (nr. 1/2016) met betrekking tot de bouw van offshore windmolenparken voor de kust van Duinkerken, waarvoor de onderneming werd voorgeselecteerd door de Franse Commissie voor Energieregulering (CRE).

Foto, DEME.

Deze kandidatuur met de naam Moulins de Flandre heeft als doel om samen met alle actoren uit de regio een competitief en ambitieus industrieel project op te zetten ten dienste van een nieuwe energiesector.

Jan Vandenbroeck (Algemeen Directeur van de Franse DEME-afdelingen)
Olivier Guiraud (Algemeen Directeur van Quadran Energies Marines)
Stéphane Cicolella (Directeur Energietransitie bij Shell Frankrijk)

Moulins de Flandre steunt op zijn ervaring met de bouw van ruim 50 offshore windmolenparken in Europa. Moulins de Flandre, een betrouwbaar, concurrentieel en performant industrieel project, dat zich met name onderscheidt door:

  • Een territoriale verankering op korte, middellange en lange termijn: sinds enkele maanden organiseren de teams van Moulins de Flandre in hun kantoren in de haven van Duinkerken geregeld ontmoetingen met de industriële actoren van Duinkerken en Hauts de France om alle partners op duurzame wijze bij het project te betrekken: onderzoekscentra, universiteiten, kmo’s voor industriële onderaannemingen, verkozen functionarissen, zeelieden (vissers, schippers, duikers, enz.), havenarbeiders, bewonersverenigingen, toeristische organisaties, enz.
  • De beheersing van de hele waardeketen: Moulins de Flandre combineert de industriële knowhow van DEME op het gebied van grote maritieme projecten en offshore windenergieprojecten met de expertise van Quadran Energies Marines op het vlak van hernieuwbare energie en de ervaring van Shell op het gebied van energie. Door vanaf het begin van het project de hele waardeketen te beheersen, introduceert het consortium een nieuwe benadering voor offshore windmolenparken.

“ Ons industriële partnerschap rond Moulins de Flandre stelt ons in staat om samen met de regio een kandidatuur uit te werken op basis van realistische, concrete en onmiddellijke verbintenissen.

Zo engageert Moulins de Flandre zich ertoe om, indien zijn kandidatuur wordt weerhouden, de onderhoudsbasis voor het windmolenpark in Duinkerken op te zetten. Een project dat, net als bij andere windmolenparken in de Noordzee, ongeveer 150 lokale banen moet opleveren voor de gehele levensduur van het park, minimaal 25 jaar”, aldus Tako Keja, directeur van het project Moulins de Flandre.