Den Helder krijgt hbo-opleiding Offshore

Den Helder heeft met ingang van het studiejaar 2009-2010 weer een Offshore hbo-opleiding. De opleiding wordt verzorgd door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). De komst van de opleiding is een gezamenlijk initiatief van de NHL, het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het ROC Kop van Noord-Holland en de gemeente Den Helder. Deze vier organisaties ondertekenen morgen, tijdens de Offshore Energy08 Beurs, een intentieverklaring die de komst van de hbo-opleiding mogelijk maakt.

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zorgt voor hbo-opgeleid technisch personeel. Hoewel het vakkenpakket nog moet worden samen gesteld, is nu al duidelijk dat de studenten in de Helderse Offshorehaven praktijkervaring kunnen opdoen. Na het behalen van hun diploma hebben ze gegarandeerd een baan. De gemeente zorgt voor betaalbare en goede huisvesting. Het is de combinatie onderwijs, onderzoek en ondernemerschap die de economische positie van Den Helder en de regio moet verstevigen, vooral op het gebied van Marien, Maritiem en Milieutechnologie (M3).

Den Helder hét kenniscentrum voor de Offshore.
Den Helder ontwikkelt zich als hét kennis centrum voor Noordzee offshore activiteiten. Een opmerkelijke, maar zeker geen onlogische ontwikkeling. De haven van Den Helder ligt natuurlijk heel gunstig ten opzichte van de Noordzee. De kennisinstituten in en rondom Den Helder bereiden zich voor op de komst van de grote windenergieparken in de Noordzee. Ook haven en luchthaven worden in gereedheid gebracht.

Start M3 campus op 27 november Energy08 beurs
TNO-Maritiem en Marien-Imares starten samen op 27 november tijdens de Offshore Energy08 beurs in Den Helder de M3 campus in Den Helder. M3 staat voor Maritieme economie in Milieubalans met Mariene ecologie. Doel is met hoogwaardige kennis en onderzoek, bij te dragen aan het op een economische en ecologische verantwoorde wijze exploiteren en beheren van de zee.

Kennisinstituten gaan intensief samenwerken
TNO en Imares werken samen met andere kennisinstituten in de regio zoals ATO, ECN het KIM en NIOZ. Hun onderzoek richt zich op de Off Shore Energy-activiteiten, Aqua farming en High-Tech/Eco-ships. Gewerkt wordt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van oppervlaktes die in zee geen vervuiling afgeven, ecologisch verantwoorde maatregelen tegen corrosie, aan op afstand leesbare waarschuwingssensors en aan ecosysteem modelontwikkelingen.

Onderzoek, Ondernemen en Onderwijs in Den Helder
Op verzoek van de Gemeente Den Helder werkt het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aan de ontwikkeling van de Helderse Offshore haven. Centraal staan het bevorderen van Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen, samenhangend met de Offshore activiteiten. Het M3 kenniscluster richt zich op het onderdeel onderzoek. Het levert producten op die in de markt gezet worden. Het onlangs officieel geopende BVit Incubator-project bevordert het ondernemen. Het incubator project richt zich op startende jonge ondernemers die de producten, voortkomend uit M3, op de markt brengen.

Hbo-opleiding in Den Helder
Tijdens de Offshore Energy08 beurs op 27 november sluiten de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Gemeente Den Helder, het ROC Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord een intentieverklaring over het realiseren van hbo-onderwijs in Den Helder gekoppeld aan het M3 kennis cluster.

Den Helder bereid zich voor op offshore windenergie
De grote aandacht voor windenergie op zee levert Den Helder veel aandacht op. De Helderse Offshore haven ontwikkelt zich geweldig. De belangstelling voor de Offshore Energy beurs 27 november is boven verwachting. Offshore energy is booming. De Helderse haven heeft voor ecologisch verantwoorde Offshore activiteiten de kennis en ervaring in huis, zorgt voor de beschikbaarheid van technisch geschoold personeel op mbo- en mbo-niveau en zorgt ervoor dat de opgedane kennis de weg naar de markt vindt. Den Helder is de haven voor duurzame energie ontwikkeling op en in de Noordzee.

Bron: Gemeente Den Helder, 26-11-2008;