Door acties van havenarbeiders overleg afgebroken

  • binnenland

Gaande het overleg tussen werkgevers, vakbonden en Havenbedrijf zijn op vrijdagavond acties uitgebroken. De havenarbeiders hadden voor 20 minuten de kranen stil gezet in een aantal terminals. De werkgevers en het Havenbedrijf hebben daarop het overleg gestopt. Zij willen niet verder onderhandelen onder druk van acties. De bedrijven en het Havenbedrijf betreuren de acties ten zeerste.

De containeroverslagbedrijven op de Maasvlakte en de sjorbedrijven, gesteund door het Havenbedrijf Rotterdam, hebben de vakbonden een werkgelegenheidsgarantie van 4,5 jaar aangeboden. Bovendien is een pakket van maatregelen uitgewerkt om eventuele boventalligheid in de sector de komende jaren te voorkomen.

Het Havenbedrijf en de werkgevers hebben aangegeven dat voor de internationale klanten van de Rotterdamse haven betrouwbaarheid en rust belangrijk zijn. De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven staat in deze periode van beperkte groei onder druk. Daarom zijn werkgevers en Havenbedrijf bereid een langdurige werkgelegenheidsgarantie af te geven.

Het voorstel van het Havenbedrijf en de werkgevers bestaat uit:
–          Een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 gegeven door de individuele bedrijven ECT, APMT, RWG, Matrans, ILS en Unilash. Deze garantie geldt voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 januari 2015.
–          De inzet van medewerkers op de nieuw te realiseren Container Exchange Route. Dit is de niet-openbare weg tussen de terminals op Maasvlakte 1 en 2.
–          Het faciliteren van onderling in- en uitlenen van medewerkers door bedrijven.
–          Behoedzaam personeelsbeleid om verdringing van vaste medewerkers te voorkomen, waarbij vacatures voornamelijk worden ingevuld door vaste havenmedewerkers.
–          Uitbreiding van Senioren Haven FIT regelingen voor een periode van 4 jaar. De uitgebreide regeling biedt toetreding per 1 juli 2016 voor de medewerkers met geboortejaar 1952-1953-1954-1955 de keuze te geven 60% te werken tegen 95% loon en 100% pensioenopbouw.
–          Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de kosten van deze maatregelen gericht op het handhaven van arbeidsrust in de Rotterdamse haven.

 

Related news

List of related news articles