Duurzame arbeidsplaatsen bij nieuwe zeesluis IJmuiden

Tijdens het onderhoud en de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden creëert aannemersconsortium OpenIJ 200 ‘arbeidsjaren’ voor mensen die langdurig werkeloos zijn. Denk aan 50 mensen die 4 jaar bij OpenIJ werken, of 200 mensen met een jaarcontract. Het doel is om in de eerste 4 jaar al minimaal 175 van die arbeidsjaren te vervullen.

Duurzaam werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt voor Rijkswaterstaat en haar partners. In het aanbestedingsproces van project Zeesluis IJmuiden heeft Rijkswaterstaat daarom scherpe doelen gesteld om hieraan bij te dragen.

OpenIJ zoekt bij de werkgeversservicepunten Groot-Amsterdam, IJmond Werkt! en Zuid-Kennemerland mensen uit de regio die langer dan 3 maanden geen werk hebben en biedt hen een tijdelijk werktraject aan. Het zijn werkzoekenden uit uiteenlopende situaties. Van een niet-uitkeringsgerechtigde huisvader, tot een universitair geschoolde vrouw in de bijstand. Op het kantoor in Haarlem werken onder andere al een receptioniste, een secretaresse, een calculator en een cateringmedewerkster. Ook in IJmuiden zijn een cateringmedewerkster en verkeersregelaars ingezet.

Human Resource Manager van OpenIJ, Jennifer Smits: ‘Mensen hebben soms al vele sollicitatiegesprekken achter de rug als ze bij OpenIJ op gesprek komen. Als je ziet hoe blij en energiek ze hier worden en wat dat voor hun leven en gezinssituatie doet, hoe kun je het dan niet belangrijk vinden? Door leeftijd, economische recessie of pech staan mensen soms buiten het arbeidsproces, maar het zijn gewoon superleuke, hardwerkende mensen, zoals jij en ik’.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten