Duurzame maritieme oplossingen op Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober overhandigde Hans Voorneveld, voorzitter van het Netherlands Maritime Technology (NMT) maar liefst 178 duurzame maritieme oplossingen aan Salima Belhaj (D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De overhandiging was aan boord van het duurzaam omgebouwde vrachtschip ‘Borelli’ die onder meer een dieselektrische voortstuwing heeft. De duurzame maritieme oplossingen zijn te vinden op www.sustainable-maritime-solutions.nl.

Brigit Gijsbers: “Het verzamelde aantal oplossingen laat de innovatieve kracht van de maritieme sector zien. Inmiddels zijn er diverse emissiereducerende afspraken gemaakt op mondiaal en Europees niveau. Er zijn echter meer normen nodig, hier wordt ook hard aan gewerkt. Ik ben verheugd te zien dat de sector niet alleen meedenkt in oplossingen, maar ook echt oplossingen biedt. Illustratief hiervoor is het R&D percentage van de sector dat tweemaal hoger is dan het landelijk gemiddelde.”

Meteoroloog Margot Ribberink van Meteo Group (aangesloten bij brancheorganisatie NMT) ging in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en orkanen. Vervoer over water is zoals bekend minder vervuilend dan vervoer over de weg en door de lucht, maar het kan en moet nog schoner.

NMT heeft Duurzaamheid als jaarthema voor 2016 en wil niet alleen het duurzame potentieel van de sector tonen, maar ook haar leden bewuster maken van het belang van duurzaamheid en de marktkansen die het oplevert.