Eerste ervaringen proef planningstool sluizen Delden en Hengelo

Sluis Hengelo

Gebruik tool is nodig om te kunnen voldoen aan taakstelling sluisbediening per 1 januari 2015. Rijkswaterstaat en Port of Twente zijn op 1 juli 2014 gestart met een proef waarbij vaarweggebruikers via een planningstool hun aankomsttijden bij de sluizen Delden en Hengelo kunnen opgeven. Met de informatie kan Rijkswaterstaat betrouwbaardere bedientijden bieden.

Door de planningstool kan Rijkswaterstaat daarnaast efficiënter zijn personeel inzetten, waardoor de organisatie de versobering op de bediening per 1 januari 2015 kan realiseren én de bedienvensters van de sluizen kan verruimen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat pas 25 procent van de vaarweggebruikers gebruikmaakt van de tool. Om de tool echt succesvol te laten zijn, is het nodig dat meer schippers de tool gebruiken.

Extra bedienen
Om vaarweggebruikers te laten wennen aan het gebruik van de planningstool gaat Rijkswaterstaat op sluis Hengelo vanaf maandag 18 augustus tot eind 2014 extra bedienen. Deze sluis wordt dan op werkdagen van 06.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur extra bediend. Buiten deze tijden pendelt één sluismeester tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Om de inzet van de sluismeester optimaal te laten verlopen, is het essentieel dat schippers zich op alle tijdstippen en voor beide sluizen aanmelden via de planningstool.

Gebruik planningstool nodig
De afgelopen weken geven aan dat de planningstool door een beperkt aantal schippers wordt gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk om betrouwbare schuttijden af te geven aan de schippers die wel gebruik maken van de planningstool. De extra bedientijden tot eind 2014 biedt schippers tijd en ruimte om zich de planningstool eigen te maken en hier actief mee te werken. Een schipper dient zich eenmalig online te registreren bij de tool. Vervolgens meldt hij zich minimaal drie uren en maximaal twaalf uren voordat hij wil schutten aan bij sluis Hengelo of sluis Delden. De schipper krijgt dan een schutplanning gemaild.

Proef antwoord op versobering
De aanleiding voor deze proef is de afspraak tussen de Tweede Kamer en minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om te versoberen in de sluisbediening per 1 januari 2015. Deze versobering betekent een vermindering van bedienuren op de corridor Twentekanalen. Rijkswaterstaat heeft samen met Port of Twente, vertegenwoordiger van de bedrijven in de regio Twente, en BLN-Koninklijke Schuttevaer gezocht naar het optimum tussen goede bereikbaarheid van de havens langs de Twentekanalen, bedientijden en invullen van de versoberingsafspraak. De drie partijen hebben samen besloten sluis Eefde buiten de versobering te houden gezien de intensiteit van de scheepvaart bij deze sluis en de daar al geregeld voorkomende lange wachttijden.

Verbeteringen
De versobering is gevonden bij de sluizen Delden en Hengelo door beide sluizen te laten bedienen door één sluismeester, die tussen beide sluizen pendelt. Hierdoor is het mogelijk om én de versobering in de bediening te realiseren én de bedienvensters van de sluizen Delden en Hengelo te verruimen. Door een goede schutplanning kunnen wachttijden worden beperkt, maar niet voorkomen. Port of Twente heeft daartoe een planningstool ontwikkeld, die in deze proef wordt getest. De planningstool helpt de sluismeester om te bepalen waar hij wanneer ongeveer moet zijn. De komende periode werkt Port of Twente aan de verbetering van de planningstool. Daarnaast blijven de drie partijen de komende maanden de ontwikkelingen rondom de bediening bij de sluizen Delden en Hengelo volgen. Zo wordt onder andere gekeken naar de internetdekking op het Twentekanaal.

Meer… Rijkswaterstaat