efm wijst na onderzoek Waterkampioen op mogelijkheden tot polisherziening

Wat is de beste boot- of scheepsverzekering? De Waterkampioen vergeleek de verzekeringspolissen en premies van alle relevante bootverzekeraars. Ook efm schepenverzekeringen u.a. in Meppel werd voor de eerste keer in de geschiedenis in het jaarlijkse onderzoek meegenomen. En wat bleek? efm scoort bovengemiddeld als het gaat om premiehoogte en polisvoorwaarden. Bootbezitters zijn dus volgens Johan van Assen van efm goed uit als zij voor de scheepsverzekeraar in Meppel kiezen. `We zijn voor sommigen een relatief onbekende speler in de watersportbranche, dus dit is een onderzoeksresultaat waar we gepast trots op zijn. Al kan het altijd beter’, merkt hij nuchter op.

Er is volgens De Waterkampioen bij verzekeraars sprake van een behoorlijke variatie in dekking voor belangrijke zaken. `Wat voor uw schip, vaargebied en vaargedrag essentieel is, kan voor een ander minder zwaar wegen, of zelfs helemaal niet van belang zijn. Het komt er dus op neer, dat u zelf met enige regelmaat bekijkt of uw polis nog wel aansluit bij de realiteit. Onze indruk is ook, dat weinig verzekeringsmaatschappijen hun klanten actief op de hoogte houden over hun polis’ , zo wordt geschreven in de mei-uitgave van het magazine voor watersporters.

Informeren
Johan van Assen: `Dit is een heel goed signaal dat wordt afgegeven door De Waterkampioen en waar efm al de nodige ervaring in heeft. Omdat wij een onderlinge zijn, hebben wij in elk geval elk jaar contact met onze deelgenoten op de jaarvergadering. Daarnaast versturen wij twee keer per jaar een magazine, waarin we verzekerden en deelgenoten wijzen op veranderde situaties. Maar het kan natuurlijk altijd beter, dus onze klanten kunnen de komende tijd nog meer nieuws en informatie van ons verwachten. We zitten momenteel middenin de voorbereidingen van een fusievoorstel met Oranje scheepsverzekeringen. Voor de leden en deelgenoten wordt het er na een eventuele fusie in zomer 2013 alleen maar beter op. We willen de premies nergens laten stijgen en in veel gevallen zullen booteigenaren zelfs met een premieverlaging te maken krijgen. Dan komen we in een volgend onderzoek gezamenlijk nóg beter uit de bus!’

Wensen en eisen
Uit het recent uitgevoerde onderzoek blijkt verder dat efm van alle verzekeraars de hoogste verzekerde Som WA heeft, namelijk 5,68 miljoen euro. Daarnaast biedt efm als enige in de top een verzekering inclusief rechtsbijstand. Met de kop van het artikel in De Waterkampioen: `Premiejagen is ook niet alles’, is Van Assen het helemaal eens. `Je moet als bootbezitter goed kijken naar jouw wensen en eisen en onderzoek doen naar welke verzekeraar daar het beste bij past. Soms denk je goedkoop uit te zijn met een lage premie, maar blijkt bij schade dat je achter het net vist. Dan ben je dus toch nog te duur uit.’

Maar het loont ook voor verzekerden om zelf regelmatig even de polis erbij te pakken en te checken of alles nog up-to-date is . Van Assen: `Het is bijvoorbeeld slim om het verzekerde bedrag van je schip in je polis regelmatig aan te passen. Immers: je boot wordt minder waard en dat scheelt in premie. Als je dat niet doet, kost het je nodeloos geld. Wie meer wil weten, kan altijd even contact met ons opnemen.’

Meer… efm