Eis: 3 ton boete voor ATM en werkstraf voor directeur ATM

ATM

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Rotterdam 500.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk, boete geëist tegen Afval Terminal Moerdijk (ATM) voor de illegale opslag van gevaarlijke stoffen buiten het terrein. Tegen de directeur van ATM eiste de officier van justitie een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf en haar directeur dat zij begin 2010 welbewust en weloverwogen bijna 4.500.000 liter gevaarlijke afvalstoffen – te weten drijflagen met een mengsel van slib, olie en water- aan boord van twee binnenschepen hebben geladen. De schepen dienden als tijdelijke opslag, omdat de opslagcapaciteit voor de gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein vol zat. De binnenvaartschepen werden vervolgens gedurende enkele weken met hun gevaarlijke lading aan kades in de omgeving van Rotterdam aangemeerd, met alle risico’s van dien. Uit onderzoek komt naar voren dat ATM valse documenten heeft opgemaakt, om de illegale opslag buiten het terrein te verhullen. Op de valse documenten deed het bedrijf lijken of de stoffen zouden worden getransporteerd naar een bedrijf in Farmsum.

Ricico’s voor mens en milieu
Activiteiten met gevaarlijke afvalstoffen dienen volgens de wet milieubeheer plaats te vinden op een daarvoor geschikt gemaakte en vergunde locatie, waar toezichthouders zicht kunnen houden op verantwoorde opslag en verwerking van de gevaarlijke stoffen: “Dit om de met gevaarlijke afvalstoffen gepaard gaande risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Maximale transparantie is vereist bij activiteiten met gevaarlijk afval” zei de officier van justitie op zitting. Hij laakte de houding van het bedrijf, waar dagelijks gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen: “Men kent de gevaren en risico’s als geen ander en zou beter moeten weten. Het handelen van ATM is ten kostte gegaan van de veiligheid van werknemers en mens en milieu in de omgeving van het bedrijf.” Dat vindt het OM zeer ernstig. Daarom acht het een boete van 300.000 euro voor ATM op de plaats. Tegen de directeur van ATM eiste de officier van justitie een werkstraf van 200 uur. Volgens de officier blijkt uit onderzoek dat de directeur leiding heeft gegeven aan de opslag buiten de inrichting en de valsheid in geschrift. De voorwaardelijke gevangenisstraf ziet de officier als een stok achter de deur: “Opdat het niet weer gebeurt”.

Meer… Openbaar Ministerie

Related news

List of related news articles